Jak využít CzechTourism pro váš byznys

Čeští podnikatelé v hotelnictví a gastronomii mají k dispozici šikovného pomocníka, který jim může pomoci přilákat hosty z ČR i zahraničí.

 

Státní příspěvková organizace CzechTourism, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, má za cíl propagovat Českou republiku jako atraktivní destinaci cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí. Pro podnikatele v tomto seg- mentu nabízí mnoho užitečných služeb a vět- šinu z nich zdarma. Byla by proto velká škoda alespoň některé z nich nevyužít.

Kurzy marketingu i bezplatná inzerce

Velmi aktivní je CzechTourism především na poli marketingu a vzdělávání. Zdarma se lze přihlásit na některý z odborných seminářů či třeba na praktické kurzy marketingu. K bezplatné inzerci lze využít portály kudyznudy.cz nebo visitczechrepublic.com, dále je možné získat přístup ke spoustě propagačních materiálů nebo k cenným datům a statistikám. Luxusnější a unikátnější hotely a restaurace dokáže CzechTourism propojit rovněž se zahraničními novináři, bloggery a influencery v rámci press, fam a influencer tripů. Projekt Czech Specials pak pomáhá propagovat a certifikovat českou gastronomii. Vysokou přidanou hodnotu pro české podnikatele si centrála cestovního ruchu slibuje i od projektů e-Turista nebo Globální distribuční systém.

Prezentace na webu Kudy z nudy

Na zmíněných portálech agentury CzechTourism mohou inzerovat české subjekty, které jsou pořadateli akcí a eventů konaných v krajích ČR (kudyznudy.cz pro domácí cestovní ruch) nebo subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu na území ČR, jako jsou hotely nebo restaurace (visitczechrepublic.com pro příjezdový cestovní ruch). Web Kudy z nudy je jedním z hlavních nástrojů, jímž CzechTourism zdarma pomáhá podnikatelům v propagaci jejich nabídek. V hlavní turistické sezoně zaznamenává měsíčně přes 3,5 milionů návštěv. Navíc se může pochlubit také rozsáhlou fanouškovskou základnou na Facebooku, kde si cestovatelé vzájemně sdílejí zajímavosti a novinky z portálu. K dalším používaným komunikačním platformám patří newsletter Kudy z nudy a vylepšená mobilní aplikace Kudy z nudy – tipy na víkend. Prezentace na webu Kudy z nudy je možná formou vkládání aktivit prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře. Uveřejnění je zdarma, podmínkou prezentace je však zajištění vzájemné propagace, tedy umístění aktivního odkazu či banneru Kudy z nudy na webových stránkách daného provozovatele. Bannery a logo portálu lze stáhnout přímo na portálu Kudy z nudy.

Propagace na visitczechrepublic.com

Druhý portál visitczechrepublic.com s názvem #VisitCzechia je určený pro návštěvníky ze zahraničí, má osmnáct jazykových verzí a je zaměřen na komplexní propagaci turistického potenciálu Česka v zahraničí. Uveřejnění na webu je zdarma, podmínkou prezentace je také zajištění vzájemné propagace, tedy umístění loga #VisitCzechia s aktivním proklikem přímo na portál visitczechrepublic.com na webu provozovatele. Logo včetně podmínek jeho použití lze stáhnout v Brand manuálu CzechTourismu.

Podmínky pro zveřejnění

Na rozdíl od portálu Kudy z nudy musejí podnikatelé v případě zájmu o propagaci svého podniku na visitczechrepublic.com splnit některá kritéria. Hotely musejí mít dostupné a aktivní webové stránky minimálně ve dvou jazykových mutacích (čeština, angličtina) a zaručenou kvalitu poskytovaných služeb – minimálně tři hvězdičky podle oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR, v doplňkovém parametru TripAdvisor mít hodnocení minimálně čtyři body z pěti možných a dostupnost k památkám v rámci nabídky zhruba do třiceti minut. Rovněž restaurace musejí mít dostupný a aktivní minimálně dvoujazyčný web (čeština, angličtina) a v rámci kvality poskytovaných služeb splnit aspoň jeden z následujících požadavků – certifikát Czech Specials, uvedení v Maurerově výběru Grand Restaurant nebo hodnocení minimálně čtyři body z pěti možných v TripAdvisoru.

Česká knihovna digitálních médií

CzechTourism v rámci marketingových aktivit také nabízí mediální obsah, který propaguje všechny kraje ČR. Fotobanku a videobanku, brožury o Česku v několika jazykových mutacích i odkaz na mobilní aplikace lze najít v Czech Republic Digital Media Library (media.visitczechia.com/). Brand manuál zároveň obsahuje všechna aktuálně užívaná loga Česka jako destinace cestovního ruchu včetně manuálu užití a licenčních podmínek pro užívání veškerého obsahu.

Press, fam a influencer tripy

Tuzemští podnikatelé v segmentu cestovního ruchu mohou zapojit svůj podnik i do marketingových aktivit CzechTourismu, který zve partnery ke spolupráci v rámci press, fam a influencer tripů. Při přípravě speciálních poznávacích cest pro zahraniční novináře, touroperátory, blogery a instagramery se chystají specifické itineráře, které představují turistickou nabídku daného místa, a to včetně zajištění kvalitních ubytovacích a gastronomických služeb. Zohledňuje se téma poznávací cesty, specifika trhu, cena, kvalita, jazyková vybavenost a dopravní dostupnost. Po proběhnutí akce se vyhodnocuje zpětná vazba účastníků. Zúčastnění podnikatelé navíc dostanou k dispozici veškeré mediální a jiné výstupy, které z daného tripu vzniknou.

Projekt e-Turista

Nově připravovaným projektem agentury CzechTourism je e-Turista, který má snížit administrativní zátěž podnikatelů, přinést užitečná data o turistech a zjednodušit výběr místních poplatků. V rámci přípravy projektu dojde k vytvoření legislativního prostředí a systému pro registraci hostů v ubytovacích zařízeních po celé republice, který bude v reálném čase generovat informace o počtech a složení domácích i zahraničních turistů. A zároveň poslouží jako rozhraní pro platbu místních poplatků z pobytu a odesílání povinných hlášení cizinecké policii. „Podnikatelé v cestovním ruchu nevidí, kolik se vybere a kam směřují příjmy z místních poplatků v obci, ve které podnikají. Současně mnoho obcí místní poplatky kvůli administrativní zátěži vůbec nevybírá. Jedním z cílů projektu e-Turista je poskytnout obcím jednoduchý nástroj pro jejich výběr,“ říká Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism, která poskytuje součinnost při přípravě projektu. „Přál bych si, aby projekt e-Turista pomohl městům zbohatnout z cestovního ruchu a současně, aby obce část takto získaných financí věnovaly zpět na podporu místních podnikatelů,“ naznačuje vizi Jan Herget. Koordinaci a realizaci projektu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Výhodami pro ubytovatele bude jedno místo pro registraci hostů, automatizovaná kniha návštěv i automatizovaný výpočet odvodu místního poplatku či pravidelné aktualizace podle platných předpisů. Projekt bude financován z Národního plánu obnovy a funkční systém by měl být dokončen do konce roku 2025.

Globální distribuční systém

Další nově chystaný projekt je GDS – Globální distribuční systém. Ten by měl soustřeďovat nabídku a prodej zážitků a služeb na jednom místě. V rámci projektu plánuje CzechTourism využít už zavedený portál Kudyznudy.cz, který nyní používá asi osmdesát tisíc podnikatelů. Systém nejen zjednoduší cestu zákazníka k zážitku, ale také zviditelní nabídky i menších a středních podnikatelů, pomůže odhalit i méně známá a dosud neobjevená místa, což povede k rovnoměrnějšímu rozložení turistů po celé zemi. Ambicí GDS není konkurovat globálním platformám, ale v rámci českého trhu vytvořit alternativu dostupnou i drobnějším subjektům, podpořit podnikání v cestovním ruchu a mít možnost řídit cestovní ruch směrem k distribuci služeb a turistů do regionů.

Podpora i pro nejmenší subjekty

Projekt Globálního distribučního systému vychází z dlouholetých zkušeností s GDS v segmentu letecké dopravy i se systémy řízení destinací (Destination Management Systems) ve vyspělých turistických lokalitách. Tvůrci projektu se inspirují třeba v Rakousku, Německu či v Nizozemsku. Systém bude zahrnovat rezervační funkce a bude otevřený a přístupný pro propojování s různými partnery v oblasti cestovního ruchu od rezervačních systémů přes regionální organizace až po startupy. „V Česku jsou v cestovním ruchu desetitisíce podnikatelských subjektů, ale jen ti největší dokážou svoji nabídku digitalizovat a dostat ji na zahraniční trh. Projekt GDS by měl pomoci i těm nejmenším, aby svoji on-line nabídkou mohli oslovit nejen domácí, ale i zahraniční návštěvníky,“ uzavírá ředitel CzechTourism Jan Herget. Aktivity a nabídky české agentury pro podporu cestovního ruchu se tedy rozhodně vyplatí sledovat.