Ministerstvo zdravotnictví postupně rozvolňuje restrikce, která se týkají také restauračních zařízení. Co všechno by měly restaurace splňovat, aby zajistily, že budou jejich provoz a poskytování služeb hygienicky způsobilé ve vztahu k aktuální situaci? A jak ideálně předejít dalším nepříjemnostem a jaké typy čistění prostor a úklidu zvolit?

Majitelé restaurací se řešením hygienických nařízení zabývají prakticky neustále. Stovky stravovacích zařízení čelí každý rok kontrolám krajských hygienických stanic, a proto musí splňovat veškeré předpisy, které stanovuje zákon, aby svou činnost mohly vůbec provozovat. Koronavirová pandemie však tyto hygienické standardy posunula ještě o něco dál.

Jaká jsou tedy aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví pro stravovací služby? Zákazníci musí být vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby pokud možno platili platební kartou. Při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb musí být zákazníkům zajištěna možnost dezinfekce rukou. Stejně tak by měly být umístěny desinfekční prostředky u často dotýkaných míst, jako jsou platební terminály, kliky nebo zábradlí, tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Stoly a židle by měly být dezinfikované vždy před usazením každé nové skupiny hostů a v případě prodeje přes výdejové okénko se musí dezinfekce výdejového okénka provádět alespoň každé dvě hodiny. Výše zmíněné plochy je ale také nutné předtím pečlivě čistit, desinfekce bez předchozího vyčištění není účinná ani z poloviny.

Personál by měl také dbát na častější mytí rukou, častěji měnit pomůcky k servírování a dodržovat stanovené zásady pro mytí nádobí. Další prevencí může být také odstranění předmětů ve vnitřních prostorech, kterých se dotýká velké množství lidí, jako je třeba jukebox. Obsluha restaurace by se měla také pokoušet zabránit shlukování lidí u stolů a pokladen.

Za těmito nařízeními jsou další preventivní opatření, na která by se restaurace v souvislosti se zajištěním zdraví a bezinfekčnosti prostor měly zaměřit. Jedná se především o kvalitně provedený úklid a vyčištění prostor doplněné následnou dezinfekcí prostor. Restaurace by měly například využívat chemické čisticí prostředky na chlorové bázi, v dostatečném dávkování dle pokynů výrobce, které jsou vždy uvedeny na zadní straně etikety. Chemie určená k dezinfekci by měla být virucidní. Jedná se zejména o dezinfekce na alkoholové nebo chlorové bázi. Antibakteriální dezinfekce není dostatečně účinná, a tedy není vhodná.

Stále využívanější formou je také účinné čistění prostřednictvím páry, varianta bez chemie totiž může být pro restaurace a zejména návštěvníky příjemnější. Důkladné čištění párou při vysokých teplotách pomáhá v boji proti většině běžně se vyskytujících bakterií a inaktivaci obalených virů a prevenci nových infekcí. To prokázalo také nedávné testování německé laboratoře, které potvrdilo, že koronaviry je možné tímto způsobem eliminovat, protože jsou citlivé vůči vysokým teplotám. Parní čističe dosahují teploty páry 100 °C.

„V případě parních čističů se jedná o takzvanou suchou páru, neboť se vytváří z velmi malého množství vody. A právě suchá pára je nejen účinná při odstraňování nečistot a mastnoty, ale vysoká teplota spolehlivě zabije většinu běžných bakterií a obalených virů. Navíc se jedná o účinnou ekologickou alternativu chemickému čištění,“ doplňuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Restauratéři by neměli také zapomínat na nutnost pravidelného větrání ve všech prostorách provozovny. Je také potřeba kontrolovat, aby nedocházelo ke kondenzaci par a k nadměrnému usazování prachu. K tomu musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním, popřípadě musí být vzduch upravován klimatizací. Nucené větrání by pak mělo být aplikováno všude tam, kde je přirozené větrání nedostačující.

Stále také platí, že provozovatelé restaurací by měli mít přehled o tom, zda je jejich personál zdravotně v pořádku a netrpí žádnými příznaky onemocnění covid-19. V případě, že má pracovník provozovny tělesnou teplotu 37 °C a vyšší, musí zamezit jeho přístupu do provozovny a postupovat dle doporučení hygienické stanice.

Každý provozovatel si dle daných nařízení nastavil vlastní postupy, jedno ale mají zcela jistě všichni společné, hygiena je v jejich provozovnách ještě větší prioritou, než kdykoliv předtím a každý provozovatel restaurace má zájem především na tom, aby se u něj cítili hosté v naprostém bezpečí a vychutnali si dobré jídlo a pití bez sebemenší obavy o své zdraví.

Redakce Gastro&Hotel