Z dat společnosti Dotykačka vyplývá, že v segmentu gastra a retailu se mnohé firmy začaly vracet k „před-covidovým“ obratům v průběhu června. Červencové výsledky byly ještě lepší. I to však vzhledem k sezónnosti tržeb – zejména v gastru – představuje meziroční propad téměř o 20 procent. Situace se také výrazně liší v jednotlivých regionech. V červenci se nejvíce dařilo podnikům v jižních Čechách. Nejhorší situace je naopak v Praze.

„U gastro klientů Dotykačky došlo k významnému poklesu počtu otevřených provozoven. V prvním měsíci prázdnin jsme pozorovali přibližně o 14 procent méně aktivních podniků než v únoru. Přitom v uplynulých letech byl trend opačný – v létě vždy fungovalo zhruba o 10 procent podniků víc než začátkem jara,“ uvádí Petr Menclík, ředitel skupiny Dotykačka, která analyzovala data zhruba od
20 tisíc uživatelů svých pokladen.

„Odhadujeme, že zhruba-15procentní pokles způsobilo vypnutí elektronických pokladen v některých podnicích. Zbytek – tedy nějakých 10 procent – ale připadá na podniky, které po pandemii už neotevřely,“ doplňuje.

Praha bez turistů stále v mínusu

Výrazný rozdíl je patrný mezi celorepublikovými čísly a Prahou. Ta nejvíc trpí úbytkem zahraničních turistů. Zatímco souhrnně gastro podniky během července i v menším počtu dosahovaly každý týden navýšení tržeb o desítky procent (v porovnání s před-covidovým obdobím), Praha se stále potácela v mínusových hodnotách (viz tabulka).

Nejvýrazněji s Prahou kontrastuje Jihočeský kraj, kde se aktuálně gastru daří nejvíc. Tržby tam jsou oproti únoru více než dvojnásobné. Přesto nedosahují loňských hodnot, kdy byl červencový nárůst tržeb oproti únoru až 160procentní. „Souhrnně tržby v gastro službách během července dosahovaly zhruba 80 procent loňského výkonu,“ upřesňuje Petr Menclík.

GASTRO 2020: srovnání červenec vs. únor ČR Praha Jižní Čechy
Počet aktivních provozoven -14 % -12 % -6 %
Počet transakcí 37 % -1 % 132 %
Celkové tržby 36 % -4 % 128 %

Propady jsou znát i v retailu

Podobný trend jako v gastru je patrný i u menších a středních maloobchodů, kde je také zřejmý pokles počtu aktivních provozoven. „U našich zákazníků, ke kterým nepatří velké retailové řetězce, klesl počet provozoven v porovnání s koncem února asi o pětinu. Praha opět výrazně pokulhává za zbytkem republiky,“ komentuje Petr Menclík.

RETAIL 2020: červenec vs. únor ČR Praha
Počet aktivních provozoven -19 % -23 %
Počet transakcí -2 % -26 %
Celkové tržby 12 % -13 %

Kartou se platí častěji

V důsledku koronavirových opatření v celé republice meziročně stoupl podíl bezhotovostních plateb. „Ještě loni v červenci lidé platili v gastro provozovnách a maloobchodech kartou jen zhruba v sedmi procentech případů. Letos je to 15 procent, tedy dvojnásobek. Nejméně se kartou platí v Karlovarském kraji, naopak nejvyšší podíl si drží Praha, která už loni dosahovala 16 procent a nyní je to 27,“ vypočítává Menclík.

Podíl karetních transakcí červenec 2019 červenec 2020
ČR 7 % 14 %
Praha 16 % 27 %
Karlovarský kraj 4 % 8 %

Souhrnné údaje klientů společnosti Dotykačka (gastro + maloobchod bez velkých řetězců)

Praha logicky vede i v tom, jak velké procento podniků platby kartou akceptuje. Za poslední měsíce došlo k výraznému nárůstu ve všech krajích. „V současnosti přijímá karty 45 procent našich gastro klientů, loni to byl jen zhruba každý třetí zákazník. V Praze karty akceptuje 57 procent podniků. Protipólem je Karlovarský kraj s necelými 30 procenty,“ uzavírá Menclík.

 

Redakce Gastro&Hotel