Jak poznat „Hvězdný hotel“ aneb nejsou hvězdy jako hvězdy

autor: | Kvě 1, 2012 | Novinky z Gastronomie

Asociace hotelů a restaurací České republiky klasifikuje od roku 2010 ubytovací zařízení podle společného evropského systému. Celkem 18;000 certifikovaných hotelů v;sedmi zemích Evropy. Potenciál 150 miliónů obyvatel členských zemí, kteří postupně získávají zkušenost, jak rozeznat kvalitu a serióznost od nejistoty a zklamání. Stejná vybavenost, stejné služby, transparentní pravidla, spokojený host – to jsou základní atributy klasifikací Hotelstars Union. Zcela jasný systém, který poskytne hostům předem odpověď na otázku, co konkrétně ;mohou v jednotlivých hotelových třídách očekávat.

;

České hotelnictví se ocitá v;situaci, kdy kapacity ubytovacích zařízení převyšují v;některých regionech poptávku, což vede k;cenovému podbízení a často, z;dlouhodobého hlediska likvidační cenové politice. Tato situace v;kombinaci se současnou legislativou přináší našim hostům nepřehlednost a nejistotu, co se týká garantovaných služeb a vybavenosti hotelů. Samotní hoteliéři pak čelí často diskriminačnímu prostředí, kdy existují vedle sebe zařízení jasně se hlásící ke kvalitě a transparentnosti služeb a jiná, honosící se určitým počtem hvězdiček, které však více odrážejí zbožné přání svých majitelů, než skutečně garantovaný standard. Ubytovací zařízení musí být označeno kategorií a třídou, ale už není pevně stanoveno, podle jakého systému.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Může nás sice potěšit, že nejsme sami, dobrovolná klasifikace existuje i v;jiných evropských státech, ale rozhodně by nás tato situace neměla nechat v;klidu a nečinnosti. Jen jako příklad uvádíme reakci jednoho hoteliéra, který nám k;této o problematice; sdělil, že pokud systém není povinný, nemá důvod jej zavádět. Inu, také názor, byť již ne zcela logický a oprávněný.

;

Od roku 2010 u nás totiž funguje jednotný systém pod záštitou HotelStars Union, která poměrně dynamicky získává další příznivce mezi evropskými hoteliéry je uznávaná i Evropskou komisí. Systém klasifikace provozuje Asociace hotelů a restaurací České republiky. Systém nabízí hostům garanci stejné vybavenosti a struktury služeb dnes již v;deseti zemích Evropského kontinentu. Hoteliérům pak možnost získat velmi levně možnost, jak se odlišit od konkurence a dnes již velmi zajímavou propagaci ve všech zemích, zapojených do tohoto systému.

;

Společný systém zavedly od roku 2010 – Česká republika, Německo, Rakousko, Švédsko, Maďarsko a od roku 2011 se připojí Švýcarsko a Nizozemí. Rok po založení unie Hotelstars Union v;Praze nyní sedm zakládajících členů s;radostí vítá hned tři nové přírůstky do své „hvězdné rodiny“. V roce 2011 se hotelové asociace tří pobaltských zemí – Estonska, Lotyšska a Litvy a následně Lucemburska staly plnoprávnými členy Hotelstars Union a začaly zavádět společná klasifikační kritéria ve svých příslušných zemích. Na vstup do aliance a zavedení stejných kritérií po přidělování příslušného počtu hvězdiček se chystá Malta, Kypr a Belgie.

;

;

Co oficiálně klasifikovaná zařízení; znamenají; pro zákazníky, je celkem jasné. Pokud si host vybírá, kde bude bydlet a vybere si hotel, který je označen modrobílou nálepkou s;udáním třídy (tedy počtu hvězdiček) a znakem; CzechTourism, může si být jist, že toto zařízení mu poskytne vybavení a služby na stejné úrovni jako například v Německu, Rakousku nebo Nizozemí . Každé zařízení je před přidělením certifikátu kontrolováno Asociací hotelů a restaurací ČR a zákazníci mají možnost se na asociaci kdykoli obrátit se svými připomínkami.

Až budete cestovat po naší republice, hledejte při svých cestách ta zařízení, která mají znak oficiální klasifikace a hlásí se ke kvalitě a solidnosti.

Sekretariát AHR ČR

;