Zakladatel The Academy of Healing Nutrition v New Yorku a lektorem Akademie léčivé výživy v Praze.

Roger Green je považován za jednoho z nejprogresivnějších a nejdynamičtějších učitelů oboru přirozené péče o zdraví v současnosti. Jeho styl učení je živý, nadšený, osvětluje a probírá hluboké principy a moudrost dávných filosofií i taoistické medicíny, které tvoří základ pozdějším učením. Opírá se o celostní pohled na člověka i svět a jeho přístup je vždy kreativní, flexibilní a propojuje různé směry a školy. Díky tomu patří k nejvyhledávanějším lektorům a poradcům ve své oblasti. Třicetileté zkušenosti s praktickým používáním metod přirozeného léčení mu umožňují předávat i jemné nuance orientálního myšlení s odpovídající hloubkou a smyslem. Založil The Academy of Healing Nutrition v New Yorku a podílí se jako lektor i na nově vzniklé Akademii léčivé výživy v Praze, která letošní září otevírá první ročník.

Kdy a proč jste se začal zajímat o dlouhověkost a souvislost mezi jídlem a délkou života?

Vyrůstal jsem na Novém Zélandu a v dospívání jsem se hodně zajímal o východní filosofie a vztah mezi jídlem a zdravím. Chtěl jsem přijít na to, proč lidé trpí tolika neduhy a bývají tak často nemocní. Již v té době se ve statistikách uváděly počty případů s rakovinou, srdečními chorobami či cukrovkou a všechna tato čísla se ve srovnání s minulostí zvyšovala. V době dospívání jsem tedy začal experimentovat se stravou a přišel jsem na to, jak neuvěřitelně je jídlo důležité v tom smyslu, že vše co sníme, okamžitě ovlivní, jak se cítíme, chováme i jak přemýšlíme. A tak jsem se sám sobě stal pokusným králíkem. V roce 1980 jsem odcestoval do Londýna, kde jsem v East-West Centre začal studovat makrobiotiku, taoistickou filosofii a čínskou medicínu. Byly mi velkou inspirací. Poprvé v životě jsem se díky nim setkal s nesmírně praktickými filosofickými principy týkajícími se zdraví, dlouhověkosti a stravy, kterým jsem rozuměl a mohl je začít okamžitě používat v běžném denním životě. Nejvíc smyslu mi dával taoistický přístup. Představuje pro mě jednoduchý a elegantní pohled na všechny síly kolem nás. Pro naši kulturu to byla také neskutečně zajímavá doba, protože se k nám z Japonska a Číny začaly dostávat různé nové suroviny. Například úžasné zásadotvorné věci jako miso, tamari a další superpotraviny. V návaznosti na studium makrobiotiky se zároveň radikálně zlepšilo moje vlastní fyzické i emocionální zdraví a duchovní nastavení. Uvědomil jsem si, oč jasněji jsem schopen myslet, a všiml jsem si, že i mé meditace nabývají na síle. Předtím jsem trpěl jistými fyzickými potížemi, které do roka zmizely.

Jak se vyvíjela vaše kariéra? Proč jste si vybral právě tento směr?

Má studia mi byla inspirací pokračovat v nastoupené cestě i profesně, protože to pro mě znamenalo, že mohu být prospěšný ostatním. Chtěl jsem lidem pomáhat, aby se také dozvěděli o všech těch rozumných a nesmírně praktických věcech, které mohou v životě používat, díky nimž budou zdravější, a které jim umožní stát se sami svým vlastním doktorem. Samozřejmě to byl velmi složitý úkol, protože většina lidé neměla doslova ani ponětí o tom, jak nás naše moderní strava ovlivňuje. Občas se mi zdá, že žijeme ve věku naprosté ignorance. Proto jsem založil jedno z prvních center alternativní medicíny v Austrálii. Na jeho činnosti se podíleli různí učitelé a odborníci praktikující alternativní medicínu. Později jsem se stal ředitelem Australské školy léčení (Australian School of Healing), kde jsem pracoval mezi lety 1985 a 1999. Vedl jsem také několik soukromých zdravotnických zařízení a nakonec jsem v New Yorku založil Academy of Healing Nutrition. Posledních 30 let vlastně neustále pořádám nějaké semináře a vymýšlím různé studijní programy. Chci pomáhat lidem a nabízet jim vzdělání, díky němuž si najdou svou vlastní cestu, svůj přístup k jídlu i svému okolí a naučí se řídit si svůj život sami.

V New Yorku jste založil Academy of Healing Nutrition. Mohl byste nám ji představit?

Studijní program Academy of Healing Nutrition má téměř třicetiletou tradici. Hned na začátku své kariéry, když jsem pracoval jako výživový poradce, jsem přišel na to, že o vaření a přípravě jídla sice můžu hovořit, ale pokud chci klienty inspirovat k provedení změny v jejich stravování, musím jim nabídnout praktickou zkušenost a možnost si jídlo i ochutnat. A tak jsem před mnoha lety založil školu vaření a od té doby představuje kuchyňská praxe ústřední téma našeho studijního programu, do něhož krom teorie a filosofie vždy zařazujeme i hodiny vaření. Během nich mohou studenti pozorovat zkušené kuchaře při práci a ochutnat si všechny připravované pokrmy. Hlavním cílem AHN je ale vlastně naučit lidi něčemu, čemu říkáme stravování podle zásad dlouhověkosti. V průběhu celého studijního program se frekventanti učí používat jídlo jako lék a seznamují s různými tonizujícími bylinami a super potravinami, což jsou naše hlavní témata. Vycházíme z poznatků tradiční čínské medicíny, makrobiotiky a ajurvédy, tedy metod časem opravdu prověřených. Jejich principy denně používají stovky tisíc lidí po celém světě. Čerpáme také z myšlenkového proudu, který je dnes znám jako Nadace Westona Price (Weston Price Foundation). Weston A. Price byl lékař, který ve 20. letech minulého století procestoval celý svět, navštívil každou kulturu, v níž se lidé dožívali vysokého věku, a napsal několik vědeckých pojednání o tom, jak se stravovali. Jeho práce ovšem zpochybňuje platnost některých našich moderních mýtů jako je například teorie nízkotučných potravin. Různým mýtům ohledně moderního stravování se vůbec věnujeme poměrně rozsáhle. Teorie stravování podle zásad dlouhověkost tedy staví na časem prověřené moudrosti předků, která nás učí, jak prožít celý život ve zdraví a štěstí díky umírněnosti, vyváženosti a jednoduchosti životního stylu. Používáme přírodní potraviny bohaté na živiny, které nás nejen léčí, ale i omlazují. Spojujeme léčebné metody východní a západní tradice, ovšem naše práce je plně podložená moderními vědeckými výzkumy.

Máte nějakou ověřenou radu, jak dosáhnout dlouhověkosti, kterou byste mohl předat dál?

To je celkem jednoduché. Důležitý je čerstvý vzduch, musíte cvičit a hýbat svým úžasným lidským tělem, potřebujete jídlo, které mu prospívá a ne ubližuje, je třeba zůstat pružný, nemyslet dogmaticky. Nevěřím v žádné extrémy ani v nic, co by lidi svazovalo, nudilo a bránilo jim radovat se ze života. A konečně, je nesmírně důležité vyhledávat „silné zážitky“. To může znamenat, že se nadšeně věnujete svým koníčkům – sportu, malování, fotografování či lezení po horách. „Silné zážitky“ vám přinášejí do života blaženost. A to je ten základní trik, kterým si zachováte jiskru v očích!

Kromě dvouletého studia pořádá Akademie léčivé výživy pravidelné kurzy a semináře na aktuální témata, které vedou přední čeští i zahraniční odborníci v daných oblastech. Více informací o studiu i kurzech, stejně jako přihlášky, najdou zájemci přímo na webu Akademie léčivé výživy: http://www.akademielecivevyzivy.cz/.