1. COVID – Ubytování–  Již několik týdnů žádáme vládu požadavek na obnovení programu Covid – ubytování pro provozovatele ubytovacích zařízení a to za období, kdy byl nařízením vlády omezen prodej ubytovacích služeb. Poslední jednání proběhlo ve čtvrtek 12.11. a vicepremiér Havlíček přislíbil, že bude tento návrh prosazovat a detaily bychom měli projednat během příštího týdne. AHR trvá na tom, že program musí být opět spuštěn, stejně jako byl spuštěn program Covid – nájemné.

2. Dočasný rámec podpory EKDočasný rámec byl původně koncipován na jarní uzavírku služeb a nepočítal s další vlnou. Mnoho velkých firem, které jsou významnými zaměstnavateli velmi limituje a většina z nich již nemá šanci programy využít. Antivirus Plus, který se rovněž odečítá z Dočasného rámce, a tudíž ani zde nemohou čerpat 100 % krytí mezd svých zaměstnanců. AHR ČR spolu s HOTREC navrhují kontaktovat eurokomisařku Věru Jourovou a požádat ji o pomoc při prosazování navýšení finančních prostředků pro pomoc zasaženým podnikům ze současných 800 tis. € kč na 1600 tis. € na jednu firmu.

3. Opatření vlády k semaforu – Spolu s HK ČR jsme jednali s MZd a MPO o připravovaných opatřeních, která by měla být dnes vyhlášena vládou. HK ČR ani AHR ČR nesouhlasí s dosud navrhovanými opatřeními, která vláda připravuje. Vytvořila vlastní návrh, který by měl opatření zmírnit a zohlednit některé ekonomické aspekty. Vláda dnes o těchto návrzích rozhodne, ale návrhy HK zatím odmítá. HK a AHR ČR se k vyhlášeným opatřením veřejně vyjádří po vyhlášení, nejpozději do pondělí. O vládou schváleném režimu vás budeme informovat.

4. Náklady na energie a distribuciERU – jednání v pondělí – během jednání Podnikatelské rady s MPO byl vznesen požadavek, aby ministerstvo zahájilo jednání ERU a vyžádalo dočasnou změnu podmínek odběru a hrazení distribučních nákladů energií. Omezené nebo uzavřené firmy platí dál za nasmlouvanou odběrovou kapacitu i když jejich odběr je například poloviční – nutné nařízení ERU o dočasné změně – kapacita dle odběru v daném měsíci.

 5. Okénka v restauracíchAHR ČR spolu se SOCR ČR a AMSP připravila kampaň na přímý prodej z okének v restauracích s kampaní, která byla vyhlášena na sobotu 7.11. Vizuály jsou k dispozici na webu AHR ČR včetně tiskových zpráv. Program měl velmi dobrou odezvu a vytvoříme z něj trvalý projekt, podporující, aby lidé nakupovali jídlo s sebou přímo od restaurací a minimalizovali dovážku přes rozvozové firmy, které si účtují až 30% provize a zneužívají tak současné situace gastronomie.

6.Lex covid a ochrana dlužníků – Poslanecká sněmovna 10. listopadu definitivně potvrdila i novelu zákona č. 191/2020 Sb., tzv. lex covid, jejímž cílem je kromě jiného poskytnout ochranu dlužníkům, kteří jsou v insolvenci, prostřednictvím tzv. mimořádného moratoria, a dlužníkům, kteří by měli povinnost podat na sebe insolvenční návrh v důsledku ekonomických dopadů epidemie. Podle schváleného zákona bude možné požádat o moratorium až do konce června 2021 a stejně tak dlužníci nebudou mít povinnost na sebe podat insolvenční návrh až do 30. 6. 2021. Do konce ledna 2021 budou rovněž až na výjimky pozastaveny exekuce movitých i nemovitých věcí.

Redakce Gastro&Hotel