Jsou pro vás pomoc nebo zbytečnost? Věříme, že po přečtení následujících řádků se přikloníte k první variantě – pokud je totiž budete dodržovat, bude i váš úklid efektivní, ekonomický a současně bude zajištěna bezpečnost vašeho personálu.

Každé stravovací či ubytovací zařízení provádí profesionální sanitace 

Neodmyslitelnou součástí každého stravovacího či ubytovacího zařízení je provádění profesionální sanitace. Hosté právem očekávají dokonalou čistotu nejen hotelových pokojů, ale i veřejných prostor. V gastronomických zařízeních pak musí být samozřejmostí nejen čisté talíře a sklenice, ale také vysoký standard hygieny celého kuchyňského provozu. Provozovatelé tak často stojí před nesnadným úkolem: na jedné straně musí zajistit praktický a účinný systém sanitace, vyhovující četným platným předpisům a současně na straně druhé jsou limitováni ekonomickými možnostmi svého podniku.

Pomohou dodavatelé profesionálních sanitačních systémů

Navržení a zavedení optimálního řešení úklidu, čištění a dezinfekce pro konkrétní provozovny dnes nabízejí specializovaní dodavatelé profesionálních sanitačních systémů. Již dávno totiž neplatí, že „profi“ firmy vám pouze dovezou a složí zboží na rampě. Naopak, tyto společnosti jsou schopny Vám nabídnout řadu doplňkových služeb, navíc většinou bezplatně.

Prvním krokem je vždy návštěva příslušného odborného poradce. Ten prohlédne objekt a jednotlivé provozy, jinými slovy –  provede důkladnou analýzu, na základě které, pak navrhne nejvhodnější přípravky, dávkovací zařízení a pracovní postupy.

Důležitou praktickou pomůckou pro zavedení a dodržování navržených technologických postupů je pak tzv. hygienický nebo také sanitační plán. Je vždy vypracován pro konkrétní pracoviště a pracovníkům úklidu je pak k dispozici buď přímo v úklidové komoře, či na jiném vhodném místě.

 Sanitační plán by měl obsahovat přehledné a srozumitelné informace o tom:

  • CO má být čištěno (které předměty a plochy)
  • KDY A JAK ČASTO má být čištění prováděno (po použití, denně, periodicky)
  • ČÍM – specifikace produktu, příp. pomůcky…
  • vhodné DÁVKOVÁNÍ, příp. doba působení …
  • pracovní POSTUP
  • bezpečnostní upozornění

Takto vypracovaný sanitační plán může být nedílnou součástí systému kontrolních a kritických bodů (HACCP).

Sanitační plány jsou obvykle zpracovány ve formě tabulky, využívají grafických prvků –  piktogramů, barevného kódování apod., a to tak, aby byly snadno pochopitelné a srozumitelné. Každopádně platí, že se jedná o pomůcku, která má personálu usnadnit jeho práci.

 

 

Tyto plány jsou vhodným pomocníkem nejen pro zaškolení personálu při zavádění nového systému sanitace, ale slouží pracovníkům úklidu průběžně k připomenutí a vlastní kontrole správnosti pracovních postupů. Školení je vhodné opakovat minimálně jedenkrát ročně, v případě obměny personálu nejlépe ihned – dle potřeby provozovatele

 

Text a Foto: Ecolab Hygiene s.r.o.