Hotely a restaurace pomáhají dětem

autor: | Úno 1, 2012 | Novinky z Gastronomie

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) je zakladatelem Nadace AHR ČR, která pomáhá klientům z dětských domovů při vstupu do života dospělých. Podporuje děti v dětských domovech, které se rozhodnou studovat některý z oborů cestovního ruchu nebo se chtějí vyučit v oborech kuchař a číšník. Mimo tuto činnost nadace v roce 2011 pomohla s vybavením některých dětských domovů. V roce 2011 nadace poskytla finanční příspěvky a věcné dary v celkové výši 409.375 Kč.

Podpora dětí při vstupu do života dospělých spočívá v zajištění a financování studia a veškerých nákladů s ním spojených, pomoci s výběrem a zajištěním školy, pomoci se zajištěním praxe a následného uplatnění absolventů učňovských škol a středních hotelových škol v některém z členských hotelů nebo restaurací. To vše jsou schopni zajistit členové asociace, kterými jsou hotely, penziony, restaurace, ale také hotelové školy a učňovská střediska.
Předsedkyně správní rady Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky, paní Ivana Němcová k tomu řekla: “Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří nám v loňském roce umožnili poskytnout finanční příspěvky klientům z dětských domovů, kteří studují na hotelových školách. Náš dík patří všem dárcům. Zvláště si pak vážíme podpory ze strany samotných hoteliérů, kteří nám pomohli rozjet program Start do života formou dobrovolných příspěvků, poskytnutých hotelovými hosty“.
Nadace obdržela v roce 2011 finanční dary ve výši 488.350 Kč. Rozhodujícím sponzorem byla Nadace ČEZ, která poskytla dar ve výši 350.000 Kč. Druhým nejvýznamnějším partnerem nadace byl GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s., který pro nadaci vybral příspěvky hotelových hostů ve výši 80.350 Kč a příspěvky účastníků jím pořádaného; golfového turnaje ve výši 30.000 Kč, tedy celkem 110.350 Kč. Dalšími partnery byly společnosti POINTS a.s. s příspěvkem 10.000 Kč a; VEBA, textilní závody a.s. rovněž s příspěvkem 10.000 Kč. Od dvou soukromých osob obdržela nadace příspěvky v celkové výši 8.000 Kč.; Nadace všem dárcům děkuje.

Nadace poskytla v roce 2011 věcné dary a finanční příspěvky v celkové výši; 409.375 Kč.;; Věcné dary ve výši 196.820 Kč byly poskytnuty Dětskému domovu; Česká Lípa (in-line brusle v hodnotě 70.000 Kč) a Dětskému domovu Frýdlant (vybavení domku pro rodinnou výchovu v hodnotě 126.820 Kč). Finanční příspěvky na zlepšení prostředí pro pobyt dětí v celkové výši 127.000 Kč byly poskytnuty Dětskému domovu Klánovice (příspěvek na nákup varného kotle ve výši 62.000 Kč) a Dětskému domovu Hrabová (příspěvek na nákup konvektomatu ve výši 65.000 Kč).
Dále nadace poskytla příspěvek na úhradu nákladů studia 8 dětem zařazeným do programu Start do života v celkové výši 85.555 Kč (pro 1 studenta z Dětského domova Hrabová, Dětského domova Jablonné, Dětského domova; Planá, Dětského domova Pyšely, Dětského domova Čeladná; a pro 3 studenty z Dětského domova v Klánovicích).
„Minulý rok nás přesvědčil, že pomoc, kterou v rámci skromných možností našeho profesního sdružení poskytujeme, má mnohem větší hodnotu, než je samotná finanční částka. Chceme z dětí, které budou mít zájem o náš obor, vychovat špičkové odborníky, naučit je hrdosti na to, že něco umí a také pro ně následně nalézt pracovní uplatnění. Tuto pomoc vnímáme jako mnohem důležitější, než je poskytování věcných darů.“ Prohlásil prezident AHR ČR a člen správní rady nadace, Václav Stárek.
Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky je připravena podpořit další děti z dětských domovů, které by měly zájem věnovat se profesně oboru hotelnictví a gastronomie.