Hosté pražských hotelů Hilton přispěli velkou měrou na pomoc znevýhodněným dětem a mladým lidem. V každoroční kampani nadace Hilton in the Community Foundation vytěžili částku 38.468 Kč.

Kampaň „Small Chage, Big Difference”probíhala v Hilton Prague, Hilton Prague Old Town a dalších 143 hotelích ve 21 zemích světa od října do prosince 2012. V celkové kampani bylo vybráno přes 177,500 Euro. Částka bude použita tak, aby pozitivní změnu v životě pocítilo co nejvíce mladých lidí.

Kampaň vybízí hosty při pobytu v hotelích Hilton Worldwide, aby dobrovolně ke svému hotelvému účtu přispěli částkou 1 Euro. Od počátku kampaně v roce 2004 se již vybralo 1,33 milionu Euro ve prospěch dětských charitativních organizací.

Generální ředitel hotelů Hilton Prague a Hilton Prague Old Town Michael Specking řekl: „Chtěl bych poděkovat našim velkorysým hostům za podporu. Je skvělé zapojit se do takové kampaně. Drobný příspěvek od našich hostů opravdu pomůže místním dětem. V průběhu roku organizujeme několik charitativních aktivit a nadace Hilton in the Community Foundation s kampaní „Small Change, Big Difference” se ukázala jako velmi efektivní.”

Výtěžek z kampaně byl věnován Nadaci Terezy Maxové dětem, která podporuje sirotky nebo děti, které potřebují podporu okolí. Díky konkrétním aktivitám a zapojení zaměstnanců hotelu, nadace Hilton in the Community Foundation podporuje děti v České republice již od roku 2009, mezi charitativní organizace a nadační fondy, které podpořila, patří Chance 4 Children, Divoké husy, Nadační fond Emil, Klub nemocných cystickovu fibrózou a Archa Chantal.

Pro více informací o kampani a nadaci Hilton in the Community Foundation navštivte www.hilton-foundation.org.uk.

Redakce Gastro&Hotel