Hotelová klasifikace Aliance Hotelstars Union zavede v jedenácti evropských státech stejné značení klasifikovaných hotelů

autor: | Kvě 9, 2012 | Novinky z Gastronomie

V;průběhu Valného shromáždění HOTREC v;Limassolu na Kypru potvrdila aliance Hotelstars Union harmonogram změn týkajících se označování hvězdami.

Členské státy aliance Hotelstars Union (HSU), jež představuje největší společnou platformu pro klasifikaci hotelů v;Evropě, nyní podnikají další krok v;rámci procesu slaďování svých klasifikačních systémů. Klasifikační znaky, jež se doposud v jednotlivých státech lišily, budou postupně harmonizovány. Švédsko a pobaltské republiky zahájí tuto harmonizaci již počátkem května. Německo je bude brzy následovat.

V;červenci 2011 ve Vídni rozhodl Řídící výbor HSU o budoucím společném schématu. Pro Klause Ennemosera, letošního předsedu HSU a prezidenta rakouské profesní hotelové asociace zřízené při Rakouské obchodní komoře, jsou výhody zřejmé: „Po úspěšné harmonizaci hotelových klasifikačních systémů provedené v;doposud jedenácti evropských státech se sjednocení znaků stalo naprostou nutností. Jedná se o jediný způsob jak dát hostům a hoteliérům najevo, že hotelové hvězdy HSU představují v;Evropě úspěšnou značku.“

Nové znaky obsahují platnou hvězdičkovou kategorii s;emblémem příslušné hotelové asociace, jež kategorii přidělila, a dále logo HSU na modrém pozadí. Kromě zakládajících států Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Nizozemí, Švédska a Švýcarska do HSU dále patří: Estonsko, Lotyšsko, Litva a Lucembursko. V;nejbližší době převezmou systém HSU také Belgie, Malta a Kypr. Nad projektem převzala záštitu celoevropská profesní konfederace HOTREC – organizace zastřešující hotely, restaurace a kavárny, která sdružuje celkem 43 národních asociací z 26 evropských zemí. Česká republika prostřednictvím Asociace hotelů a restaurací České republiky zavede sjednocené značení od roku 2013.