Dne 4. dubna odhalila organizace Bezobalu senzaci moderní vědy – nově objevený článek evolučního řetězce navazující na druh Homo sapiens. Homo cucullus, tedy člověk obalový, žil tak dlouho v sepjetí s jednorázovými obaly, až s nimi srostl a sám se stal jedním velkým obalem. Doposud žil mimo obzor naší civilizace, ukryt na smetištích a vycházel pouze pod rouškou tmy. Již se však začíná osmělovat a vyskytovat se i na denním světle.

Pseudovědecká mystifikace

V duchu této pseudovědecké mystifikace se nese osvětová kampaň organizace Bezobalu, která poběží od 4. 4. do 19. 5. 2017 na stránce cosemistalo.cz a v pražských ulicích. Jejím cílem je zábavnou formou upozornit Čechy na velké množství komunálního odpadu, který produkujeme a nabídnout možnosti, jak tomu předejít.

Statisté jsou oděni do 3kg odpadků

Hlavními protagonisty kampaně jsou “lidé obaloví” (Hominidae cuculli) – statické i pohyblivé artefakty, které budou k vidění v pražských ulicích i na internetu. Každý z nich je oděn do 3 kg odpadků, tedy do třídenního odpadu obyvatele ČR. Průměrná česká rodina ho ročně vytvoří 1,2 tuny a jeho zásadní složkou jsou právě jednorázové obaly. Artefakty vznikly ve spolupráci s americkým street-artovým umělcem Markem Jenkinsem.

Největší česká kampaň zaměřená na prevenci vzniku odpadu

Jde o doposud největší českou kampaň zaměřenou na prevenci vzniku odpadu. „Jejím záměrem je rozšířit obzor veřejnosti o skutečný objem odpadu, který produkujeme. Ten ten z něj totiž zmizí ve chvíli, kdy vysypeme odpadkový koš. Sejde z očí, sejde z mysli. My se jej touto hravou formou snažíme dostat do povědomí lidí a zároveň je motivovat k předcházení jeho vzniku“ říká Petr Hanzel z Bezobalu.

Zero Waste

Nezisková organizace Bezobalu se dlouhodobě věnuje prevenci vzniku odpadu a šíření tzv. Zero Waste, tedy bezodpadového životního stylu. Ten je v zahraničí již výrazným trendem, do Česka teprve začíná pronikat. Bezobalu proto iniciuje a realizuje řadu osvětových aktivit, například loňskou mezinárodní konferenci Bezobalu o Zero Waste, vydání knihy Domácnost bez odpadu a třetím rokem úspěšně provozuje testovací bezodpadový obchod s nákupem do opakovatelně použitelných obalů.

Crowdfundingová sbírka

Součástí kampaně je i crowdfundingová sbírka na plnohodnotný obchod se širokým sortimentem, který bude zároveň školícím střediskem pro laickou veřejnost i pro zájemce o otevření bezodpadových prodejen v regionech ČR. Těch se na Bezobalu obrátilo již téměř sto a každým týdnem přibývají. Bezobalu tak přispěje k rozšíření konceptu Zero Waste na celorepublikové úrovni a k přiblížení se běžnému stavu v řadě zemí západní Evropy a severní Ameriky. „Letos schválená novela zákona o obalech zakazující bezplatné plastové tašky je signálem, že je k tomu zralé již i Česko“ dodává Hanzel.

 

Text i foto: bezobalu.org