Hodina Země 2013

autor: | Bře 13, 2013 | Novinky z Gastronomie

Vážení kolegové,

dovolujeme si vás, stejně jako loni, oslovit jménem Ekologické sekce AHR ČR s výzvou, aby se váš hotel připojil ke kampani Hodina Země 2013. Jedná se o celosvětový happening, který propojuje obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména v oblasti ochrany klimatu.

O co se konkrétně jedná?

Happening probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již nasvícení části budovy nebo štítu firmy a to v sobotu 23. března 2013 od 20.30 do 21.30 místního času.

Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin – zhasnutí světla – je signálem, že vaše firma věnuje pozornost ochraně životního prostředí.

Tato iniciativa vzešla z celosvětové akce, jejímž iniciátorem je WWF (World Wildlife Fund).

Kromě hlavního důvodu této aktivity, kterým je jednoznačně výraz podpory šetrného přístupu a udržitelnosti životního prostředí, je to jistě také příležitost pro váš marketing a navíc možná i zajímavá osvětová aktivita pro hosty.

Pokud budete mít zájem se do akce zapojit, dejte nám prosím, vaše rozhodnutí vědět na adresu hajkova@ahrcr.cz.

Naše asociace letos opět připraví informační leták pro hosty (náhled loňského v příloze), který budete moci případně využít pro tisk vašich materiálů pro hosty.

Dále připravujeme souhrnnou reportáž o celé akci, která by měla být zveřejněna v jednom z příštích čísel našeho zpravodaje AHR fórum, fotografie též uveřejníme na našem webu nebo facebooku (zde foto z loňského ročníku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.435006623182175.118503.134813419868165&type=3).

Rádi zveřejníme také seznam členských hotelů, které se do akce zapojí. Připravujeme následnou tiskovou konferenci, jejímž výstupem by mělo být zviditelnění členských subjektů, které akci podpořily.

Abychom mohli výše uvedené aktivity zajistit, potřebovali bychom od vás:

1) Písemné potvrzení participace na akci (e-mailem), nejpozději do 15. 3. 2013

2) Informaci, zda byste měli zájem o dodání vytištěných letáků – pokud ano, tak kolik ks

3) E-mailem zaslat nejpozději do 26. 3. 2013 stručnou informaci o průběhu akce, případně vaše reakce, názory a pár fotografií z akce.

Z obdržených materiálů připravíme tiskovou zprávu a reportáž, kterou využijeme jednak pro tiskovou konferenci a jednak zveřejníme prostřednictvím našich mediálních partnerů.

Předem děkujeme za podporu této aktivity a podporu myšlenky udržitelnosti životního prostředí, ve kterém my i naše budoucí generace chtějí žít.

Více na www.hodinazeme.cz