Lidé dnes vnímají gastro svět jinak, než tomu bylo ještě před několika roky, a tak není divu, že je gastroturistika nejrychleji rostoucím odvětvím cestovního ruchu.

Cestování a kulinářské zážitky

V současné době se v cestovním ruchu objevuje mnoho nových trendů a gastroturistika je jedním z těch nejdůležitějších. Spojuje dvě velmi příjemné aktivity – cestování a kulinářské zážitky. Gastronomie, jako samostatný produkt cestovního ruchu se dostala do popředí zájmu teprve v poslední době, ale provozovatelé hotelů, restaurací a penzionů se novému trendu pohotově přizpůsobují. A dobře dělají, protože cestování a jídlo patří k sobě a obliba gastroturistiky, nejen u nás, stále stoupá.

Podniky, které pochopí gastroturistiku, jako svou příležitost vyhrají na celé čáře. Pokud nabídnou skvělé jídlo, příjemné prostředí, kvalitní služby a přidají navrch ještě jedinečnou atmosféru mají o klientelu postaráno. Hosté dnes vyhledávají nevšední zážitky, už nechtějí jen navštěvovat historické památky, chtějí cestovat, vidět, zažít a ochutnat…

Zaostřeno na kvalitu

Ještě před několika lety bylo možné najít novinové články s titulky „Češi stravování v restauracích příliš nevěří. Podle velké části z nich jsou drahé a nepříliš kvalitní“. Sice jsou už podobné nadpisy minulostí a kvalitních restaurací u nás valem přibývá, ale i tak se pošramocená pověst napravuje delší dobu. A přitom recept na zlepšení kvality našich restaurací je vcelku prostý – totiž kvalitní ingredience, lokání suroviny, tradiční receptury a kuchař, který má svou práci rád. Ač to vypadá jednoduše, zavést vše do praxe není až tak snadné. Pomoci může také Český systém kvality služeb (ČSKS), který podporuje kvalitu služeb cestovního ruchu v České republice. Udílí certifikáty restauracím, hotelům, turistickým informačním centrům, kulturním i přírodním památkám a dalším organizacím v cestovním ruchu, které se snaží zkvalitňovat poskytovaný servis. Zárukou kvality je značka a samolepka „Q“, díky které host pozná, že jde o certifikovanou službu.

S touto certifikací získá podnik náskok nad konkurencí, cílevědomé řízení kvality snižuje náklady, riziko vzniku stresových situací a v neposlední řadě také fluktuaci personálu.

Obdobné systémy a programy existují již řadu let ve ŠpanělskuŠvýcarskuFranciiVelké Británii a dalších evropských zemích a i zde přispívají k lepšímu vnímání kvality poskytovaných služeb.

Jak získat certifikát kvality?

Prvním krokem k zapojení se do Českého systému kvality služeb je rozhodnutí organizace o vstupu do systému. Tento krok je zásadní, neboť předpokládá, že si organizace uvědomuje důležitost poskytování kvalitních služeb zákazníkům a chce na zvyšování kvality pracovat.

Po rozhodnutí o vstupu do systému následuje registrace organizace na webovém portále www.csks.cz, kde je třeba vyplnit základní vstupní údaje, tj. vyplnit údaje o firmě, údaje o provozovně a kontaktní údaje administrátora. Administrátor pak ve 2. kroku registrace zvolí Trenéra kvality, který bude v dané organizaci odpovědný za zavádění systému. Administrátor může být současně i Trenérem kvality. Tento pracovník absolvuje školení pro Trenéry kvality I. stupně a poté může začít v organizaci implementovat nástroje a požadavky nutné k získání certifikátu kvality ČSKS pro organizaci. Následně organizace odešle závaznou přihlášku na certifikační místo a Trenér kvality může začít vyplňovat potřebnou dokumentaci k získání certifikátu ČSKS. Součástí dokumentace je vize, týmový závazek kvality, doklad o splnění technických předpokladů kvality (vztahují-li se na organizaci), popis procesu/ů, kroky procesu/ů a plán opatření. Po vyplnění odešle Trenér kvality dokumentaci Certifikačnímu místu, které ji posoudí po formální stránce a v případě, že je v pořádku, tak ji předá k věcnému posouzení na nezávislé Hodnotitelské centrum. V případě kladného vyhodnocení obdrží organizace certifikát kvality I. stupně.
Po celou dobu je Trenérovi kvality i celé organizaci zajištěna metodická podpora ČSKS ze strany regionálního koordinátora.

Pokud získáte certifikát kvality I. stupně, můžete usilovat i o certifikaci II. stupně

Pokud získáte certifikát kvality I. stupně, můžete usilovat i o certifikaci II. stupně. Podmínkou je, aby organizace byla držitelem certifikátu I. stupně ČSKS min. 6 měsíců a současně musí mít v organizaci vyškoleného Trenéra kvality II. stupně. Podmínkou pro účast na školení II. stupně je vyškolení v I. stupni. Tato osoba po absolvování školení zažádá na webovém portále www.csks.cz o zahájení procesu přechodu do II. stupně ČSKS.

Text: Jiří Kučera foto: Archiv