V minulém čísle jsme vám představili možnosti dotační podpory na opatření pro úsporu spotřeby energií v hotelech a restauracích.

Kdo šetřil už dříve, má dnes za tři
Bez energií se žádné ubytovací ani restaurační zařízení prostě neobejde. Snaha o úspory se nedatuje k únoru roku 2022, kdy s počátkem války na Ukrajině vystřelila cena energetických komodit do netušených výšin, začala mnohem dříve. Prozíraví podnikatelé, kteří investovali do úsporných opatření před několika lety, si s nástupem energetické krize mohli gratulovat a sčítat masivní úspory.

Jako příklad poslouží pražský hotel Jalta, který v roce 2009 zahájil pětiletý projekt energetických úspor. Cílem bylo předejít havarijnímu stavu energetických provozů a zároveň nainstalovat úsporné technologie. Do úprav hotel investoval více než osm milionů korun bez DPH, které mimo jiné umožnily vybudování nové kotelny, rekonstrukci vzduchotechnických rozvodů nebo instalaci systému individuální regulace teploty v jednotlivých místnostech hotelu s ovládáním pomocí řídicího počítače. Díky tomu měla Jalta dosáhnout na garantovanou roční úsporu 344 000 korun. „Náš zákazník požadoval projekt s co nejlepším poměrem mezi investicí a budoucí dosaženou úsporou, která nyní čtyřiapůlkrát převyšuje úsporu garantovanou,“ upřesňuje stav Miroslav Marada, ředitel pro strategii a rozvoj ze společnosti ENESA a. s., která projekt energetických úspor naplánovala a realizovala. Což je pro majitele hotelu Jalta jistě více než vítaná situace.

Úspory ve výši 15 až 50 procent
Právě poměr mezi výší investice a rozsahem budoucích úspor je klíčový faktor, který investory nejvíc zajímá. Ovšem důležité jsou i další otázky. Například jaká úsporná opatření zvolit, aby dosáhla co nejefektivnějších výsledků. Nebo jak zajistit, že deklarovaná výše úspor bude reálná, a nikoli jen na papíře. Jaká z technologických řešení tedy patří k nejúčinnějším? „Z našeho pohledu je nejefektivnější komplexní hloubková renovace, kdy zajímavé úspory přináší symbióza řady opatření – modernizace vytápění, vzduchotechniky, využití odpadního tepla, systém individuální kontroly teploty a osvětlení v jednotlivých prostorách v kombinaci s opatřeními s dlouhou dobou návratnosti, jako je například zateplení, která se obvykle hradí z dotace,“ popisuje Miroslav Marada. Veškerá provedená opatření je však potřeba zastřešit důkladným energetickým managementem, který sám o sobě může přinést 3–5procentní úsporu. „Je dokázáno, že už jenom samotným sledováním spotřeby lze ušetřit,“ dodává. Celková úspora nákladů na spotřebu energií se po provedení komplexu opatření podle něj může pohybovat od 15 procent u menších projektů až k 50 procentům u těch největších.

Energetické služby se zárukou
Každý objekt je pochopitelně jiný, má odlišné stáří a dispozice, technický stav i energetickou
náročnost, z čehož vyplývají i rozdílné možnosti realizace energetických úsporných opatření. „Výběr nejvhodnější skladby použitých technologií a řešení podřizujeme nákladově výnosové optimalizaci. Každý z našich energeticky úsporných projektů je šitý zákazníkovi na míru. Naší filozofií je nabízet takový komplex opatření, který si na sebe v ideálním případě sám vydělá,“ vysvětluje ředitel pro stra-
tegii a rozvoj z firmy ENESA. Cílem je, aby se náklady na instalaci úsporných opatření zákazníkovi vrátily formou smluvně garantovaných úspor z nákladů za spotřebované energie.

Využívá se k tomu metoda EPC, tedy energetické služby se zárukou (více v boxu). Výhodou této metody podle Marady je, že zákazníci mohou investovat do modernizace energetického hospodářství, aniž by museli vynaložit finanční prostředky nad rámec aktuálního rozpočtu. Důležitá je smluvně garantovaná úspora nákladů na energie, která je zaručena ve smlouvě. „Pokud by byla nižší, rozdíl doplatí poskytovatel služby, tedy my,“ přibližuje zásadní výhodu Miroslav Marada. Zákazníci na modelu EPC oceňují i fakt, že návrh koncepce, přípravu, projektování, realizaci a zprovoznění úsporných opatření má na starosti jen jeden dodavatel, který přebírá většinu finančních i technických rizik.

Návrat investice za polovinu času
Příkladem úspěšného projektu energetických úspor metodou EPC je Kongresové centrum Praha, kde náklady na elektrickou energii, plyn a vodu spolkly každoročně téměř 74 milionů korun. Firma ENESA zde v letech 2015–2016 realizovala dvanáct energeticky úsporných opatření za 135 milionů korun bez DPH s desetiletou smluvní zárukou, že centrum každý rok ušetří náklady na energie minimálně za 24 milionů korun. „Jen v roce 2022 se reálné úspory za plyn a elektřinu vyhouply na 32 milionů korun. A to je úspora počítána v cenách roku 2013, který je brán jako referenční. V přepočtu na současné ceny energií je úspora daleko větší a vstupní investice se z úspor zaplatily o více než polovinu času dřív, než bylo plánováno,“ konkretizuje přínos Miroslav Marada. Bylo dosaženo snížení spotřeby elektrické energie, plynu a vody o 30 procent, což za 10 let přinese celkovou úsporu minimálně 235 milionů korun.

Přesvědčivé výsledky má i projekt energeticky úsporných opatření sedmi kolejních areálů, menz a dalších budov Českého vysokého učení technického v Praze. Často jde o historické objekty s vysokou energetickou náročností. V roce 2020 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce spojená s realizací úsporných opatření za 232 milionů korun bez DPH. „ČVUTdíky využití EPC každý rok ušetří 26 procent dosavadních nákladů na energie a vodu s garantovanou úsporou přes 21 milionů korun ročně,“ tvrdí ředitel pro strategii a rozvoj firmy ENESA, lídra trhu v oblasti komplexních energetických úspor formou EPC.

Optimalizace pro podmínky dotace
Dva ze tří popsaných případů sice nepatří do kategorie komerčních ubytovacích zařízení, ale i pro hotely a restaurace nabízí metoda EPC efektivní cestu k úsporám energií. Technologické možnosti pro tyto provozy jsou totiž velmi široké. „Kromě jiných zmíněných technologií může jít třeba o navázání individuální regulace vytápění i chlazení pokojů na rezervační systém, či instalaci úsporných kuchyňských technologií vybraných v závislosti na koncepci zásobování energiemi v budově,“ navrhuje varianty Miroslav Marada. Ovšem upozorňuje, že v případě zájmu o úsporná opatření metodou EPC musí být v objektu nebo areálu zajímavý potenciál úspor, který umožní úsporné parametry s garancí zasmluvnit a realizovat.

Na některá opatření lze navíc získat dotační podporu. Firmy zajišťující technická řešení sice nemohou klientům pomoci se získáním dotace, protože pravidla v absolutní většině vylučují, aby administraci žádosti o dotaci a dodávku technického řešení realizovala stejná společnost. Ale díky zkušenostem obvykle mohou zákazníkům doporučit osvědčeného zprostředkovatele, který dokáže žádost kompletně zpracovat a dotaci pro jejich projekt získat. „Jako realizátor umíme technická řešení optimalizovat pro podmínky dotace. Důležité je, že pravidla umožňují získat dotaci i na projekty EPC, v některých případech dokonce i za výhodnějších podmínek,“ uvádí Miroslav Marada. Časová náročnost realizace záleží na technické složitosti opatření. Obvykle se pohybuje zhruba v řádu měsíců od podpisu smlouvy.

Výhody inteligentní automatizace
Jako nevýhoda tohoto způsobu řešení energetických úspor se může jevit nutnost poměrně rozsáhlých rekonstrukčních úprav. Což u fungujících provozů může být velký problém. Existuje však i rychlé a relativně jednoduché řešení, které žádné velké zásahy nevyžaduje. Jde o inteligentní automatizaci, respektive chytrý energetický management. „Výhodou inteligentní automatizace je kromě
efektivity v rámci úspory energií především bezpečnost a komfort. Komerčním budovám včetně hotelů a restaurací dokáže systém Loxone snižovat spotřebu energie v oblastech vytápění i chlazení, ventilace, osvětlení, stínění, zabezpečení, ale i audia či řízení energie z fotovoltaiky
,“ popisuje Pavel Lískovec, manažer české pobočky společnosti Loxone, specialisty na chytrá energetická řešení pro firmy i domácnosti.

Díky technologiím Tree a Air lze systém inteligentní automatizace instalovat do novostavby i do již fungujícího provozu. „Zapojení systému s bezdrátovou technologií je skutečně rychlé. Kdybychom tato úsporná opatření porovnali se stavebními opatřeními, jako je zateplení a výměna oken, zavedení automatizace je mnohonásobně rychlejší, lze zvládnout v řádu hodin či dní, takže neomezí běžný provoz. Záleží samozřejmě na rozsahu projektu,“ dodává. Systém lze navíc kdykoliv rozšířit. Hotel si může třeba na podzim pořídit inteligentní řízení vytápění a když bude chtít za čas řešit stínění či další funkce, řídicí systém už má a nemusí platit za nový.

Chytré teplo nebo chlad
Jak inteligentní automatizace funguje? Základem je řídicí jednotka (miniserver). Ta propojuje a automatizuje vybrané nebo všechny technologie v budově, které spolu navzájem komunikují, což pomáhá maximální efektivitě. „Jedna z hlavních funkcí je řízení a správa pokojů. Systém Loxone komunikuje se systémem PMS (Property Management System) a umožňuje využívat chytré funkce, jako je přístup do pokoje, vytápění a klimatizace, nálada osvětlení či audio,“ představuje možnosti Pavel Lískovec. Lze třeba vytápět jen ty pokoje, které jsou podle rezervačního systému obsazeny. V neobsazených pokojích se topení automaticky utlumí. Pomocí okenních kontaktů se topení vypne ve chvíli, kdy host nechá delší dobu otevřené okno. Regulace navíc reaguje na aktuální teplotu v pokoji, takže nepřetápí ani nenechá nikoho mrznout.

Do pokojů lze umístit tlačítko Touch Pure Flex, které hostům pro zvýšení komfortu umožní intuitivní ovládání podmínek v pokoji – například teplotu si mohou regulovat sami, ovšem lze nastavit povolené rozmezí teplot, aby nesmyslně nepřetápěli. Po odhlášení se nastavení resetuje zpět do výchozího režimu,“ dodává. Elektronické hlavice eliminují manuální ovládání topení, jež úsporám nepřeje. Navíc přesně udržují nastavenou teplotu třeba ve společných prostorách nebo v restauraci, takže není zapotřebí všude topit na stejnou teplotu. Vytápění lze navázat na otevírací dobu, mimo ni se topení samo utlumí a ráno začne topit tak, aby při otevření už uvnitř panovala příjemná teplota.

Optimální řízení světel i hudby
Co se týče vnitřní teploty v hotelech a restauracích, s úsporami pomáhá rovněž automatická regulace stínicí techniky. V zimě se může přizpůsobit tak, aby nebránila slunečním paprskům zahřívat místnosti a topení nespotřebovalo tolik energie. V létě automatické stínění řízené na základě aktuálního slunečního svitu a vnitřní teploty zase dokáže ušetřit za aktivní chlazení prostor. „Automaticky lze řídit i osvětlení LED světly, které se reguluje podle současných podmínek a jasu přirozeného světla. A také se samo zapíná a vypíná podle přítomnosti lidí v místnosti. Navíc,“ upozorňuje manažer firmy Loxone, „lze využít různé varianty intenzity osvětlení, mimo optimálního nastavení pro běžný provoz třeba nastavení světelných nálad pro různé příležitosti – večírky, firemní akce nebo konference.“

Na základě přítomnosti lidí v prostoru lze automaticky řídit i spuštění hudby, na toaletách nemusejí hrát reproduktory nonstop. „Systém Multiroom audio pro hotely i restaurace řídí Loxone Audioserver s 90procentní účinností. Jde o značně úspornější variantu, než jsou běžně využívané audiosystémy,“ tvrdí Pavel Lískovec. Provozovatelé ubytovacích služeb si velmi pochvalují i funkci bezobslužného check-inu. Systém totiž umožňuje poslat hostům kód, kterým si sami otevřou dveře přes kódovou klávesnici NFC Code Touch. Hostitel může i z pohodlí domova vidět, že hosté kód využili a tím pádem dorazili.

Systém chrání sebe i hosty
Kromě dosažení energetických úspor je inteligentní automatizace výkonným pomocníkem pro vedoucí provozu, správce i facility managery. Díky systému Loxone mohou mít veškeré technologie v hotelu, penzionu či restauraci centrálně pod kontrolou v mobilní či desktopové aplikaci. „Správa budov nikdy nebyla snadnější. Jedno rozhraní zobrazuje všechny dílčí oblasti a v případě mimořádných událostí, jako je únik vody nebo požár, systém odešle oznámení a spustí alarm. Ochrana proti bouřce a mrazu chrání stínění, klimatické senzory měří vlhkost, kvalitu vzduchu a teplotu v budově. Hotel tak chrání sebe i hosty,“ vypočítává manažer.

Když systém někde naměří nestandardní hodnoty, rozbije se elektronická hlavice topení či se poškodí ventily, systém identifikuje a nahlásí problém a rovněž připomíná servisní intervaly. Tím pomáhá bránit zbytečné spotřebě a únikům energie. Kromě toho lze vzdáleně propojit několik poboček a centrálně je monitorovat, sledovat statistiky spotřeby, řídit přístupy apod. Díky jednotnému systému automatizace všech technických zařízení v hotelu, snadné údržbě a obsluze šetří čas provozovateli i personálu, snižuje náklady a zvyšuje komfort hostů. To vše dohromady tvoří inteligentní energetický management budovy s velmi vysokou efektivitou.

Návratnost investice za pár měsíců
Vyčíslit konkrétní míru energetických úspor při instalaci systému inteligentní automatizace Loxone není jednoduché, protože se liší podle objektu či areálu, rozsahu projektu a počtu automatizovaných technologií. Podle Pavla Lískovce se pohybuje v desítkách procent. Spotřebu energií na vytápění je automatizace schopná stlačit i o 30 procent, s účinným ovládáním osvětlení, audia či zapojením dalších funkcí se úspora ještě zvyšuje. „Panuje energetická krize a náklady velkým budovám, podnikům a provozům zásadně rostou. Při řešení úsporných energetických opatření je inteligentní automatizace často opomíjena, investice do ní je přitom při dnešních cenách energií návratná za pár měsíců. Toto úsporné opatření lze na rozdíl od jiných získat velmi rychle, bez ztráty komfortu a výrazného omezení provozu. Významně uspořit mohou jak hotely a penziony, tak řetězce restaurací i franšízy fast foodů,“ připomíná hlavní přínosy manažer firmy Loxone. Technologii lze využít ve všech typech objektů. Chytrý energetický management dnes využívají třeba majitelé tak rozdílných zařízení, jako jsou stylové horské apartmány La Bouda ve Starém Městě pod Sněžníkem, penzion s vinařstvím U Harmáčků v Hustopečích, BabyHotel Karolínka ve Vranově nad Dyjí či areál moderních chat pro rybáře a milovníky přírody Katlov Homes v Červených Janovicích, který založil známý český rybář a cestovatel Jakub Vágner.