Mezi roky 2007 a 2012 se plocha ekologicky obhospodařované půdy ve Francii téměř zdvojnásobila z 557 000 hektarů na více než jeden milion hektarů. Ve stejném období se počet ekologických zemědělců více než zdvojnásobil z 12 000 až 24 500. Počet zpracovatelů a maloobchodníků s biopotravinami se také vyvinul velmi pozitivně, vzrostl z 6 400 na 12 300. Prodej biopotravin pro spotřebitele vzrostl ve stejném období ze 2 mld. EUR na 4,1 mld. EUR. Dlouhodobě také roste podíl biopotravin ve veřejném stravování, celkově vloni dosáhl obratu v tomto segmentu 169 milionů EUR.

Tyto údaje oznámil Francouzský ministr zemědělství Stéphane Le Foll při zahájení dvoutýdenní akce na podporu biopotravin „Printemps Bio“ na začátku června 2013.