Podle agentury Agence Bio se v loňském roce do ekologického režimu hospodaření přihlásil rekordní počet zemědělců.

 V roce 2018 získalo 5 000 nových farem certifikát ekologického hospodaření. Znamená to, že 9,5 procent všech farem ve Francii hospodaří v režimu BIO. Plocha zemědělské půdy v ekologickém hospodaření dosáhla 7,5 procenta veškeré zemědělské půdy.

Podle agentury Agence Bio pomáhá strmý nárůst ekologické produkce udržovat  krok se silnou poptávkou spotřebitelů a omezuje nutnost dovozů biopotravin ze zahraničí.

Na ekologických farmách je nyní zaměstnáno 14 procent veškerých zemědělských pracovníků ve Francii.

Celých 12 procent všech francouzských vinic hospodaří jako certifikované ekologické vinice, o 20 procent více než v roce 2017. Aby se vinaři povzbudili ke konverzi, byla na krytí tříletého přechodného období vytvořena značka CAB (konverze do ekologického zemědělství). Logo umožňuje vinaři vysvětlit spotřebiteli, že je zapojen v přechodném období do ekologického procesu, a proto je způsobilý prodávat své víno za malou prémii oproti konvenčnímu.

Přes tyto úspěchy má před sebou ekologické zemědělství ve Francii velký úkol. Vláda si totiž stanovila cíl mít do konce roku 2020 v ekologickém hospodaření 15 procent všech zemědělských ploch.