Festival televizních a rozhlasových pořadů o gastronomii – Znojemský hrozen 2011

autor: | Zář 12, 2011 | Novinky z Gastronomie

Už jen pár dní zbývá do zahájení 13. ročníku mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu o gastronomii Znojemský hrozen 2011, který se uskuteční ve dnech 14. – 16. září ve Znojmě. Na tiskové konferenci, která proběhla již tradičně ve vinárně Vínečko 33 v;Budečské ulici, v Praze 2, seznámil nový ředitel festivalu JUDr. Jiří Mejstřík všechny přítomné s;programem festivalu, se změnami, novinkami a také s;novým předsedou festivalové poroty Ivanem Vodochodským, který bude letos na festivalu poprvé prezentovat projekt Slow cooking – jídla vařená podle zásad Slow food, tzn. pomalu, tradičním způsobem, z;místních a sezonních surovin.

Více o festivalu na www.znojemskyhrozen.cz

;

Rozhovor s ředitelem festivalu JUDr. Jiřím Mejstříkem:

Festival Znojemský hrozen chce především seznámit odborníky i veřejnost s;tím, co je nového v;rozhlasové i televizní tvorbě zaměřené na gastronomii. Kolik pořadů, filmů i reklamních spotů se dostalo do nejužšího výběru?

Když jsme před více než třinácti lety uvažovali s;Ladislavem Jíšou o gastronomicko-vinařském festivalu, který do té doby u nás zcela chyběl, netušili jsme, jakým celosvětovým fenoménem se toto zdánlivě nenápadné a všední téma stane. Gastronomie, sommeliérství, kulinární cestování a poznávání jiných kultur v;této oblasti, zaplnilo obrazovky televizí na celém světě, každý pořádný novinový nebo časopisecký titul má své gastronomické a vinařské přílohy, v;knihkupeckých regálech najdete metry knih na toto téma. Od tohoto fenoménu se odvíjí také počet děl, přihlášených do festivalové soutěže o Zlatý znojemský hrozen. Každoročně to bývá 150–180 titulů a letos tomu nebude jinak. Do užšího výběru nebo jak my říkáme, na „short list“ se probojuje kolem 25 titulů. Reklamních spotů máme zatím přihlášeno 68, z;nichž do užšího výběru postoupí nejlepší dvacítka. V;rozhlasové sekci je přihlášeno 45 titulů a postoupí rovněž dvacítka nejlepších.

Součástí festivalu je i soutěž mladých sommeliérů. Uvidíme ji i letos a jak bude probíhat?
Přihlášených účastníků do soutěže GRAND PRIX SOMMELIER JINIOR 2011 je celkem 34, takže porota ve složení Libor Nazarčuk, Martin Šmíd a ředitel Jihomoravského muzea Pavel Cyprián bude mít práce až nad hlavu. Jsme rádi, že právě tato soutěž je dobře obeslána, protože sommeliérství u nás zatím nemá velkou tradici a tihle mladí jsou příslibem, že i v;Česku bude časem normální stravovat se tak, jak jsou zvyklí třeba ve Francii. Ještě dodám, že soutěž proběhne v;důstojném prostředí Velkého štukového sálu v;klášteře Louka.

Součástí festivalu bývají také národní dny. Jaké jste připravili letos a co při nich uvidíme?
Ano, národní dny jsou tak trošku chloubou našeho festivalu, protože právě národní dny bývají jedinečnou příležitostí seznámit se s;tradicemi a kulinárním zvyklosti jiných národů. Letos jsme připravili národní den Nizozemského království. Jsem tomu opravdu rád, protože nizozemské zemědělství, potravinářství a kultura stravování jsou na skvělé úrovni. To bude ve středu a ve čtvrtek bude jistě neméně zajímavý národní den Chorvatska. Jistě i tato balkánská země s;nádherným pobřežím, má v;dané oblasti co nabídnout.

Semináře, na kterých diskutují odborníci, bývají zpravidla velmi aktuální. Jaká témata budou probírána tentokrát a můžete vyzdvihnout to, co je na nich nejzajímavějšího?
Poprvé v;letošním ročníku proběhne workshop-seminář na téma Gastronomie a média, Gastronomie a marketing. Myslím, že je to téma velmi přitažlivé a aktuální mimo jiné i proto, že jsme pozvali skutečně zasvěcené odborníky z;oboru.

Další akcí tohoto druhu Potravinářské fórum s;Potravinářskou komorou ČR a Ministerstvem zemědělství ČR. Na tuto akci přislíbili účast přední odborníci i vysoce postavení státní úředníci, včetně pana ministra zemědělství.

Co vy sám považujete, samozřejmě vedle filmů o gastronomii, za vyvrcholení? Na co se vy sám nejvíc těšíte?
Já se těším především na lidi, pravidelné účastníky festivalu, která zpravidla vídám právě jen u příležitosti festivalu. Těším se na soutěžní pořady a věřím, že úroveň bude zase o něco vyšší než v;loňském roce. Těším se na koncert Josefa Wágnera a kytarového virtuóza Luboše Brabce. A také se těším na chvíli, kdy budeme moci s;mými kolegy si podat ruce a říci si, byl to dobrý ročník.