Ačkoli o potřebě podpory a odbytu českých potravin a českých zemědělců hovoří dnes a denně politici na všech úrovních, reálná praxe ukazuje, že je tomu v mnoha případech naopak. Jedním z konkrétních příkladů je radnice Prahy 3, která vypsala soutěž na „Výběr pořadatele farmářských trhů na území městské části Praha 3“. Soutěž však rada záhy svým usnesením č. 46 ze dne 18. 1. 2017, na oprávněný nátlak médií, ale zejména veřejnosti zrušila a zároveň na návrh Alexandera Bellu (ODS), zástupce starostky schválila, že si farmářské tržiště na Jiřáku bude provozovat sama, resp., prostřednictvím své dceřiné „Správa zbytkového majetku, a. s.“. 

Stávající organizátor má být nahrazen

Farmářské trhy na soutěžené, lokalitě – náměstí Jiřího z Poděbrad, organizoval do současné doby Archetyp, zapsaný spolek, který je jedním ze členů a zároveň spoluzakladatelů Asociace farmářských tržišť ČR (AFT) a FT na Jiřáku také v září 2010 založil. Asociace je přitom v současné době jediným skutečným garantem prodeje a propagace identických českých potravin na farmářských trzích, protože se ve své činnosti a výběru prodejců a výrobců prodávaných potravin řídí poměrně přísným etickým kodexem. Ten mimo jiné ukládá organizátorům farmářských trhů prodávat na tržištích AFT zboží, z něhož musí tvořit alespoň 90 procent potraviny, a tyto potraviny musí být vyrobeny z 90 procent z tuzemských surovin. Prodejce a výrobce prodávaných produktů členové AFT také kontrolují přímo v místě výroby, což pro nakupující představuje záruku nákupu takového zboží, které na farmářských trzích očekává.

Bude nový organizátor dostatečnou zárukou kvality farmářských trhů?

Takovou záruku ale z výběrového řízení vzešlý provozovatel farmářských trhů na Jiřáku, společnost World Production, s.r.o., poskytovat nemohla (byla totiž zakoupena jako tzv. „ready made“ společnost pár dnů před vyhlášením VŘ) a sotva může podobné záruky poskytnout i městská dceřiná Správa zbytkového majetku, a. s., jejíž dosavadní náplní a hlavním cílem, dle webových stránek společnosti je: …správa bytových jednotek vlastněných SZM, které se všechny nacházejí v oblasti Jarova. V průběhu roku 2016 společnost postupně přebírá správu bytových a nebytových jednotek MČ Praha 3, vedení účetnictví vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 3, rozvíjí projekty v oblasti IT a správy veřejných prostranství…

Obáváme se, že taková společnost může jen velmi těžko pokračovat v profesionálním provozu a organizaci zaběhlého a úspěšného FT Jiřák, protože o odbornosti a referencích městské společnosti tu nemůže být řeč. Může se totiž také stát, že tradiční české a hlavně prověřované potraviny (i díky přísnému kodexu AFT, který dodržoval zakládající Archetyp, mimo jiné její předseda) od českých zemědělců a potravinářů nemusí návštěvníci trhů na Jiřáku v blízké budoucnosti najít.

Jde skutečně o podporu podnikání?

Jde tedy ve skutečnosti Městské části Prahy 3 o podporu českých potravin, drobného a středního podnikání a českého zemědělství? Jde tedy městské části o enormní zájem občanů o kvalitní potraviny, jasného a dohledatelného původu? Obáváme se, že nejde. Jinak by totiž nemohla rozhodnout o svěření péče nad FT své akciovce, která se zabývá správou zbytkového bytového fondu. Již z dřívějších akcí této městské části, které v prostorách náměstí Jiřího z Poděbrad organizovala (přestože jejich pronájem měl v příslušnou dobu zaplacen spolek Archetyp) bylo zřejmé, že prioritou Prahy 3 je především jarmareční byznys a podpora prodejců, které rozhodně nelze označit za subjekty přispívající k identitě českého potravinářství ani dotčené městské části, ani ke smysluplnému využití veřejných prostranství.

Zastaví petice rozhodnutí MČ?

Rozhodnutí MČ tak AFT vnímá jako velmi nešťastné a pevně stále věří, že na mimořádném zastupitelstvu, které svolala starostka MČ Praha 3 kvůli petici občanů (více, než 5000 podpisů) za stávajícího provozovatele Archetyp na úterý 24. ledna od 15:00 do budovy úřadu MČ zvítězí zdravý rozum, starostka využije svého práva a dané usnesení pozastaví a požádá zastupitelstvo MČ, aby ho zrušilo.

Nechce se nám stále totiž věřit, že skutečným cílem soutěže bylo primárně zbavit se provozovatele, který na Jiřáku tradici oblíbených farmářských trhů vytvořil a rozvinul do podoby, která místním lidem a potažmo obyvatelům Prahy a dalším návštěvníkům farmářských trhů na Jiřáku dělala radost.

Zdroj a více informací na www.aftcr.cz

Foto archiv

Redakce Gastro&Hotel