;to je název první konference svého druhu u nás, kterou ve svých prostorách na pražské Letné (Kostelní 44, Praha 7) uspořádá dne 13.12.2011 Národní zemědělské muzeum pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla. Jak už sám název napovídá, cílem jednání nebude nekritická oslava fenoménu farmářských trhů, ale seriozní zamyšlení nad jejich smyslem, přínosy pro oživení měst a obcí, rozvoj venkova a obohacení trhu čerstvými výpěstky a potravinami, ale i nastolení mnohdy méně příjemných otázek. Je například opravdu vždy přínosné, aby na trzích výrobce či farmář prodával své produkty sám?; A co farmářské trhy u obchodních center –; odpovídají původnímu smyslu jejich konání, když mnohá historická centra měst zůstávají i nadále liduprázdná?; Dostane spotřebitel na trzích skutečně kvalitnější zboží a za odpovídající cenu? Chrání opravdu příslušná legislativa spotřebitele nebo naopak; často vytváří zbytečné byrokratické překážky na cestě zejména čerstvého zboží od malovýrobců ke spotřebiteli? A je skutečně za byrokratické nástrahy odpovědná Evropská unie nebo jde spíše o výmluvu?;

Na žádnou z;výše položených otázek, jakož; i na řadu dalších neexistuje jednoznačná; odpověď. Proto se na konferenci sejdou jak vědečtí pracovníci, tak zástupci; organizátorů nejvýznamnějších farmářských trhů, samotní farmáři,; potravinářští výrobci, ale i představitele státní správy, samosprávy a nejrůznějších institucí, aby se pokusili shodnout na doporučeních,; kam by měl další rozvoj farmářských trhů směřovat a co by pro to měl kdo ze své pozice udělat. Zazní i; hlas samotných; návštěvníků trhů prostřednictvým; prezentace čerstvých výsledků spotřebitelského průzkumu.

Na konferenci vystoupí např. náměstek ministra zemědělství; PhDr. Juraj Chmiel, CSc. a řada dalších význačných osobností, které bezprostředně ovlivňují podobu farmářských trhů u nás, očekáváni jsou i hosté ze Slovenska. Prostor bude i pro širokou diskuzi, na jejímž základě budou formulována doporučení nejen pro Ministerstvo zemědělství ČR.

Konference je otevřená všem zájemcům, kteří budou chtít využít; možnosti uplatnit; při této jedinečné příležitosti své názory a zkušenosti a podílet se tak i na formulaci závěrů a doporučení nejen pro Ministerstvo zemědělství ČR.

Podrobnější informace lze nalézt na adrese: www.konferenceft.cz