FAKTA KE KLASIFIKACI

autor: | Kvě 1, 2012 | Novinky z Gastronomie

 • Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR se stala součástí evropského systému Hotelstars Union, který v;současné době sjednocuje klasifikační kritéria 11 evropských zemí – Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemí, Maďarsko, Česká republika, Švédsko, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Estónsko
 • Udělování klasifikačních znaků provádí Asociace hotelů a restaurací ČR
 • Klasifikace je podporována Ministerstvem pro místní rozvoj, Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism a sdružením UNIHOST
 • Klasifikace ubytovacích zařízení je dobrovolným systémem
 • Znak je udělován na 3 roky
 • Znak je přidělován pro kategorie – hotel, hotel garni, penzion, motel a botel, pro kategorii hotel ve třídách 1-5*, ostatní kategorie ve třídách 1-4*
 • Klasifikace umožňuje specifické označení „ Superior“ . Superior označuje uvnitř nějaké kategorie špičkové podniky, které mají znatelně více hodnotových bodů než potřebují. K dosažení tohoto vysokého počtu bodů, potřebuje hotel zpravidla zvlášť vysokou nabídku služeb.
 • Klasifikace rozlišuje specifická hotelová zařízení: lázeňský/ spa hotel, wellness hotel, Resort
 • Hotely a pensiony jsou kontrolovány zástupci Asociace hotelů a restaurací, kteří jsou nominováni předsedy krajských sekcí AHR ČR, nebo jsou členy klasifikační komise, vlastnící platný průkaz opravňující k výkonu kontroly.
 • Společná hotelová klasifikace se opírá o celkem 270 jednotlivých kritérií. Pro dosažení požadovaného počtu bodů je nutné splnit kombinaci minimálních povinných kritérií v každé z kategorií a dále kritéria volitelná
 • Asociace hotelů a restaurací ČR klade velký důraz na marketing certifikovaných zařízení – www.hotelstars.cz, www.hotelstars.eu, spolupráce s;12 národními portály, které rozlišují či upřednostňují v;zalistování certifikovaná zařízení, spolupráce s;informačními centry, kraji a destinačními agenturami, dokončená společná databáze v;rámci 11 zemí a připravená ke sdílení s;mezinárodními OTAs, katalogy ubytovacích zařízení a navigačními systémy. Propagace na veletrzích a výstavách, v;zahraničních zastoupení agentury CzT, zdarma propagace v;katalogu oficiálně klasifikovaných zařízení atd.