Milí přátelé, v rámci spolupráce naší asociace (AHR ČR) spolu s MMR, vám zasíláme exkluzivní nabídku „dvojí“ certifikace, tzn. certifikace ČSKS (Český systém kvality služeb – www.csks.cz) a Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR – Hotelstars.

Jak bylo dohodnuto mezi oběma stranami, v případě, že zažádá hotel či penzion o certifikaci ČSKS, je nutné též splnit podmínky klasifikace Hotelstars. Pro tyto žadatele, kteří mají zájem, je poskytnuta sleva na tuto certifikaci, tudíž zaplatí pouze 1500Kč +DPH (bez ohledu na kapacitu či požadovanou třídu). Podmínky pro udělení certifikace ale zůstávají stejné, a je nutné je splnit bez výjimky – dle aktuální metodiky.

Zvýhodněná nabídka je zatím časově omezena do konce tohoto roku.

Máte zájem? Zde je postup:

1. Prostudování aktuální metodiky Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR (na období roků 2013-2015) – ke stažení na www.hotelstars.cz

2. Na stránkách www.hotelstars.cz je nutné vyplnit elektronickou žádost o certifikát, odkaz najdete zde: http://www.hotelstars.cz/certifikat-zadost

3. Při zadávání údajů o hlavní budově, je nutné zaškrtnout prohlášení „Současně žádáme o certifikát v rámci ČSKS (Českého systému kvality služeb) (viz obrázek níže).

Toto prohlášení je nutné a závazné, a na jeho základě vám bude zaslána faktura se sníženou částkou za certifikaci (1500 Kč + DPH).

4. Po uhrazení faktury proběhne u vás kontrola – standardně dle zmiňované metodiky. Pokud požadované podmínky pro danou kategorii a třídu certifikace nesplníte, bohužel nebude moci být udělena.

Redakce Gastro&Hotel