Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2013"

autor: | Kvě 28, 2013 | Novinky z Gastronomie

Po čtyřech úspěšných ročnících se budou letos výrobci kvalitních a hlavně chutných českých potravin znovu ucházet o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2013“, kterou jim na podzim propůjčí hodnotitelská komise nezávislých odborníků, disponujících vysokým kreditem. Odborným garantem soutěže je tradičně Výzkumný ustav potravinářský Praha, v.v.i., v jehož sídle se v záři hodnocení uskuteční. Tento renomovaný ústav také samotné hodnocení soutěže organizuje a řídi a zabezpečuje tak vysokou míru její regulérnosti. Složeni hodnotitelské komise i zcela průhledný způsob výběru oceněných, vylučuje jakoukoliv manipulaci s výsledky či jejich ovlivňovaní jinými zájmy.

Nejdůležitějším kritériem, které musí každý přihlášeny výrobek splňovat, jsou jeho vysoké chuťové parametry. Důležitou součásti hodnocení je také design výrobku a jeho spotřebitelská využitelnost. Jak vyplývá už ze samotného loga, o značku „Česka chuťovka“ se mohou ucházet pouze výrobky českých výrobců vyrobené v ČR. Spojením těchto parametrů je značka Česka chuťovka zcela nezaměnitelná s jinými oceněními, která jsou v ČR udělovaná. Přihlášku i pravidlasoutěže lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů oceněni.

Po velkém úspěchu loňského 4. ročníku soutěže, kdy se jak do České, tak i do Dětské chuťovky přihlásilo rekordních 51 výrobců se 126 výrobky, z toho 61 potravinářských výrobků od 41 výrobců značku získalo, získala soutěž nové významné příznivce. Letošní jubilejní 5. ročník soutěže se bude konat pod záštitou pana Milana Štěcha, předsedy Senátu Parlamentu ČR. Předávání letošních oceněni se tak uskutečni 17. října v Rytířském sále malostranského Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomni novináři pak i letos na základě vlastního hodnocení předají jednomu z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2013“.

Generálním partnerem „České chuťovky“ je již tradičně skupina COOP, novým generálním partnerem je od letoška také obchodní řetězec SPAR ČOS, jehož firemní strategie dobře ladí s posláním České chuťovky. Hlavním smyslem soutěže „Česka chuťovka“ je totiž podpora tradičních hodnot v českém potravinářství, kde chuť a kvalita byly vždy tím, na čem si výrobci nejvíc zakládali. Současně má pomoci i samotným spotřebitelům, aby se ve změti různých označeni dokázali dobře orientovat, pokud hledají pravě takovou potravinu, která je nejen ověřitelně zdejšího původu, ale na které si i zaručeně pochutná.

Do organizačních připrav a průběhu jubilejní České chuťovky se letos organizačně zapojí také občanské sdruženi Gastronomia Bohemica, jehož cílem je podpora obrody tradičních českých hostinců s nabídkou tradičních českých regionálních jídel, která jsou vyráběna z tradičních českých regionálních surovin. Mezi aktivity sdruženi naleží i propojovaní výrobců potravin s jejich zpracovateli, a to jak s restauracemi, tak i domácnostmi. Po předchozích úspěších bude letos už potřetí udělovaná také značka Dětská chuťovka. Výrobky přihlášené do této kategorie by měly byt určeny dětem ve věku od 6 do 16 let. Hodnotit je bude opět autentická dětská porota složena z členů Dětské tiskové agentury a studentů SPŠ potravinářských technologii v Podskalské, za jejíž významné podpory se také soutěž koná.

Mediálním partnerem cele soutěže je vydavatelství AGRAL s tituly Potravinářská revue, Potravinářský zpravodaj a Řeznicko-uzenářské noviny, nově také vydavatelství Prosperita. Partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.