Dánsko: přes 300 gastro provozů nese bio logo

autor: | Úno 5, 2013 | Novinky z Gastronomie

Celkem 343 gastro provozů v Dánsku je certifikována a nese zlaté, stříbrné nebo bronzové bio logo. Mezi provozy dominují kantýny (32 %), provozovny veřejného stravování, jako nemocnice, jesle, školky a školy (33 %), následují restaurace a hotely (16 %).
Využití biopotravin ve veřejném stravování a gastronomii se za poslední tři roky výrazně zvýšilo. Z obratu ve výši 61 milionů EUR v roce 2009 na 123 milionů v roce 2012. Dánská vláda si dala za cíl dosáhnout 60procentního podílu biopotravin ve veřejném stravování do roku 2020.

Zdroj: Organic Denmark a Bio-Info