Czech Specials je dlouhodobým rádcem a průvodcem po kvalitních restauracích s poctivou českou kuchyní v regionech České republiky. Pro české turisty je certifikace vodítkem při výběru restaurace, která nabízí lokální kuchyni. Zahraniční návštěvníky především informuje o specifikách české kuchyně a motivuje je k návštěvě restaurací.

Zapojení do projektu přináší výhody

Restaurace, které se do projektu přihlásí, mají možnost tradičními českými specialitami zatraktivnit svoji nabídku. Výhodou je pro ně i zapojení do marketingových aktivit celého projektu, čímž mohou doma i v zahraničí propagovat své služby. Kritéria pro získání certifikátu Czech Specials garantují nejen nabídku tradičních českých pokrmů zařazených v menu, ale i základní kvalitativní parametry obecně spojované s dobrou restaurací: profesní způsobilost personálu, rozmanitost nabídky a poctivost prodeje, čistotu a dobré vybavení restaurace i kvalitu obsluhy. Tradiční česká gastronomie je prostřednictvím projektu Czech Specials úspěšně propagována i v rámci gastro festivalů po celé republice.

Webový portál se vyvíjí

Hlavním marketingovým nástrojem pro propagaci projektu v tuzemsku i v zahraničí je webový portál www.czechspecials.cz  Na interaktivní mapě jsou k nalezení všechny certifikované restaurace, kterých je dnes kolem devadesáti. Objevují se aktuální novinky, každý týden přibývá jedna atraktivní glosa a v nejbližší době bude web rozšířen o kategorii Regionální gastronomie, která povede k propojení gastronomie s návštěvou regionálních turistických cílů.

Certifikace

Nedílnou součástí webového portálu jsou on-line formuláře pro žádosti o nové certifikace či obnovení certifikace.  Databáze subjektů slouží jako zdroj pro organizování cest odborné veřejnosti (novináři, televizní štáby) do Česka. Kromě webu www.czechspecials.cz naleznete atraktivní novinky z prostředí české gastronomie i na facebookovém profilu Czech Specials aneb Ochutnejte ČR, který má více jak 11 tisíc fanoušků.  Další úspěšnou sociální sítí, na kterou se Czech Specials zaměří, bude Instagram.  V plánu je rovněž prezentace Czech Specials v rámci odborných veletrhů a spolupráce s regionálními projekty obdobného zaměření. Pokračuje také spolupráce v rámci propagace v zahraničí prostřednictvím facebookových postů, které představují českou, potažmo regionální gastronomii zahraničním turistům.

Zájemci o certifikaci Czech Specials naleznou postup k získání značky a elektronický formulář pro podání žádosti na www.czechspecials.cz, a to v sekci Certifikace. Po splnění všech požadovaných kritérií je restauraci udělen certifikát na tříleté období a po skončení jeho platnosti probíhá recertifikace na další tříleté období.

Czech Specials

Jedná se o partnerský projekt agentury CzechTourism, Asociace hotelů a restaurací České republiky a Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Jeho cílem je zvýšení povědomí o regionální gastronomii České republiky a podpora restaurací, jež nabízejí tradiční českou a poctivou gastronomii v moderním pojetí. Projekt od začátku cílí jak na místní, tak na zahraniční návštěvníky naší republiky.

Více informací o značce Czech Specials naleznete na www.czechspecials.cz nebo kontaktujte projektový tým na czechspecials@czechtourism.cz.

Redakce Gastro&Hotel