Vystudoval  Vysokou školu Humanitas, Fakulta společenských studií, studijní obor Aristologie ve Vsetíně, kde byl hlavním vyučujícím Vladimír Poštulka, známý gourmet-kritik. Celý život pracuje v gastronomii, nyní jako manažer gastronomického rezortu ve Velkých Karlovicích na Valašsku.