Ve vysočanském;Clarion Congress Hotelu Prague proběhla vůbec první konference v;Česku v režimu „carbon neutral“. V;praxi to znamená výrazný ohled na energetickou efektivitu a environmentální šetrnost budov. „V objemu a velikosti realizovaných akcí vidíme v;oblasti úspor energií velký potenciál. Věřím, že se staneme lídrem v;pořádání „carbon neutral“ konferencí,;bude to další úspěch našeho hotelu,“;řekl Miroslav Bukva, ředitel Clarion Congress Hotelu Prague.

Zkušenost České rady pro šetrné budovy, která nedávno ve vysočanském Clarionu realizovala velkou výroční konferenci Šetrné budovy 2012 jako akci „carbon neutral“, klade důraz na snahu o snižování uhlíkové stopy. Lze tak poznávat skutečné náklady a vytváří příležitosti k jejich snižování. Konference trvala jeden den a zúčastnilo se jí zhruba 400 účastníků. Po důkladné analýze životního cyklu bylo zjištěno, že nejvýznamněji se na uhlíkové stopě, respektive zátěži životního prostředí podepisuje energetická spotřeba hotelu (celkově přes 60 %). Tato oblast také nabízí největší možnost úspor. Druhou nejnáročnější oblastí je doprava účastníků (37 %). Náklady na vizuální identitu konference a náklady na produkci přidruženého expa (papír, sklo a plast) tvoří nejmenší část (pod 2,5 %). Příprava, průběh a demontáž konference si vyžádala tolik energie, kolik by v Česku spotřebovala jedna 100 W žárovka za zhruba 6,3 roku nepřetržitého provozu. Tuto energii, respektive CO2 musí organizátoři „carbon neutral“ konferencí ušetřit. Snížení podílu CO2 ekvivalentu v zemské atmosféře snižuje nežádoucích důsledky nadměrného posilování skleníkového jevu, který podle vědců vede k nežádoucím environmentálním dopadům na lidské zdraví a ekonomiku. V Česku má tento efekt vliv například na úbytek zdrojů pitné vody, snížení zemědělských výnosů a zvýšení nemocnosti populace.

Kongresový hotel Clarion, který byl dějištěm konference, se zavázal snížit v průběhu roku svou energetickou náročnost minimálně právě o 5 500 kWh, což odpovídá v celkové roční spotřebě konferenčního patra hotelu asi 2 %. Tak dosáhne konference „carbon neutral“ statutu. Velmi sofistikované měřící zařízení nově nainstalované v hotelu umožňuje detailně analyzovat okamžitou spotřebu energie. Vhodná synchronizace jednotlivých činností i další opatření pak velmi napomáhají výrazným úsporám energie. Clarion Congress Hotel Prague na tom může vydělat hned několikrát: jednak ušetří desetitisíce za energii a navíc získá zkušenost a nabídne svým klientům možnost chovat se odpovědně a pořádat akce v úspornějším režimu. Na to slyší hlavně zahraniční společnosti, které tvoří významnou část kongresové klientely hotelu.;

Redakce Gastro&Hotel