Česko láká turisty z východu

autor: | Úno 17, 2012 | Novinky z Gastronomie

Česká republika není atraktivní destinací jen pro Rusy, ale i pro turisty ze zemí jako je Ukrajina, Litva, Lotyšsko či Estonsko. Turisté z;těchto zemí vnímají Česko především jako zemi vhodnou pro poznávací turistiku. Rádi se sem vracejí a doporučují návštěvu svým známým. Atraktivní jsou pro ně i české lázeňské a wellness pobyty.

Nadprůměrný zájem o návštěvu České republiky (ve srovnání se zeměmi západní nebo jižní Evropy) zaznamenala agentura u všech pěti sledovaných zemí. U spontánně zmíněných oblíbených dovolenkových destinací se ČR objevila na Ukrajině na pátém, v Rusku na devátém; a v Litvě na třináctém místě. Také v umístění týkajícím se cestovatelských plánů je ČR na atraktivních příčkách.

V;populaci sledovaných zemí je také vysoké procento obyvatel, kteří již mají s;návštěvou ČR osobní zkušenost (Lotyšsko, Litva polovina respondentů, Estonsko třetina). Právě ti pak často hodlají návštěvu opakovat i doporučit ostatním. Nejsilněji byl tento postoj zaznamenán u Ukrajinců a Litevců, téměř stejně intenzivně vyjadřují zájem Lotyši a Rusové. Estonci deklarují mezi sledovanými zeměmi zájem nejnižší, přesto však při porovnání s jinými evropskými či mimoevropskými státy, stále velmi vysoký.

„Rusko a Ukrajina jsou pro nás velice důležité zdrojové trhy, kde nesmíme ztratit kontakt. Rostoucí zájem zaznamenáme i ve východních;zemích, kterých se výzkum netýkal, v Kazachstánu, Ázerbájdžánu a Uzbekistánu,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška. Ekonomický potenciál především ruského trhu je podle Vondrušky obrovský. Problémem však zůstává vízová povinnost, kterou ruští turisté vnímají jako největší překážku při cestě do ČR.

Česká republika je podle výsledků výzkumu ve sledovaných zemích považována za jakýsi most do Evropy. Současně se projevil překvapivě vysoký zájem o poznávání mimopražských regionů. Respondenti zdůrazňovali velký zájem o návštěvy „provincie“ (turisticky méně navštěvovaných měst a hlavně venkova) a o seznámení s autentickým českým prostředím („jak žijí obyčejní lidé“).

Rusové v;Česku obdivují čistá města, dodržování jízdních řádů MHD a hlavní město bez atmosféry shonu, napětí a agresivity. Ukrajinští turisté velice oceňují českou kuchyni a považují ji za bohatou a chutnou.

Turisty ze všech pěti východních zemí, kde výzkum probíhal, lákají české lázeňské a welness pobyty. V;případě Lotyšska jsou to dvě třetiny respondentů, v;Litvě a Estonsku považuje české lázně za atraktivní polovina respondentů. České lázně jsou pro ně přitažlivé diky dobré cenové dostupnosti.;

;Výzkum probíhal ve sledovaných zemích od září do prosince 2011 formou telefonického dotazování (CATI) na vzorku 11 tisíc respondentů a formou skupinových diskusí ve;25 vybraných městech.