Jedním z pilířů aktivit České společnosti pro jakost (ČSJ) je poskytovat vzdělávání a přinášet novinky z oblasti kvality a dalších souvisejících oborů.

Česká společnost pro jakost přichází s dlouho připravovanou, a současným děním urychlenou, novinkou, kterou je projekt on-line vzdělávání. Kromě standardně nabízených prezenčních kurzů jsou pro zájemce dostupné ty v podobě on-line kurzů a webinářů.

„Do této oblasti jsme se rozhodli vstoupit bez ohledu na momentální situaci, nicméně nutnost zachovat výuku a nabídnout našim zákazníkům služby, o které momentálně stojí, vše jen urychlila,“ říká Ing. Ondřej Hykš, ředitel vzdělávání ČSJ.

Kurzy ČSJ jsou z velké části zaměřeny na automobilový průmysl, jinými slovy ČSJ obsluhuje velkou část dodavatelů, kteří se účastní dodavatelského řetězce nebo přímo v oblasti automotive působí. V tomto za normálních okolností exponovaném oboru rozhodují čas a náklady. Všechny tyto aspekty a především současná situace spojená s pandemií onemocnění COVID-19 nutí společnosti pružně reagovat na aktuální podmínky na trhu. „Součástí letošních akčních plánů bylo spustit on-line platformu, která umožní absolvovat naše kurzy a semináře bez nutnosti jezdit do našich školicích středisek. Pro firmy, které vysílají účastníky za vzdělávacími aktivitami, je to významná úspora, protože odpadají náklady spojené s cestováním. Nikoho však ani ve snu nenapadlo, že již v průběhu dubna otevřeme první lekce a projekt dostane funkční obrysy i obsah během tak krátké doby,“ říká výkonný ředitel České společnosti pro jakost Ing. Petr Koten.

 Nabídka kurzů se i nadále rozrůstá. Informace o těch aktuálních lze nalézt na webových stránkách České společnosti pro jakost. Každý z účastníků kurzů obdrží jedinečný přístup pro připojení. Vše se dá snadno zvládnout z domova nebo z kanceláře. Stačí jen počítač a připojení k internetu.

„Pracujeme na možnosti rozšířit naše on-line služby o možnost provádění zkoušek v rámci personálních certifikací. Naším cílem je vytvořenou on-line platformu ČSJ dále strukturovat, doplňovat a rozvíjet. Současný stav vnímáme jako příležitost k zavádění moderních, efektivních, a inovativních trendů v našem systému vzdělávání,“ dodává k celému projektu předsedkyně ČSJ Ing. Elena Stibůrková.

Aktuální nabídka on-line kurzů ČSJ je zaměřena a určena především zákazníkům z oblasti automobilového průmyslu. Kurzy jsou tematicky zaměřené na následující témata: specifické požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu, normy ISO 9001 a IATF 16949, audity, metodiku FMEA, osvědčené postupy při rychlé změně výroby, bezpečnost produktu a speciální procesy CQI.

Kompletní přehled kurzů lze nalézt na adrese https://www.csq.cz/online-kurzy/

 

Nadčasové poslání a hodnoty ČSJ

Česká společnost pro jakost je zapsaným spolkem. Sdružuje jednotlivce i organizace, kteří se chtějí rozvíjet na poli systémů a nástrojů řízení managementu kvality a v dalších souvisejících oblastech, jako jsou ochrana životního prostředí, bezpečnost práce, management rizik, řízení vztahů s dodavateli, společenská odpovědnost, udržitelný rozvoj či nástroje pro excelentní řízení. Dalším pilířem jsou služby komerčního typu: „Poskytujeme nejen firmám, ale třeba také neziskovým organizacím a veřejné správě širokou paletu otevřených kurzů nebo školení přímo v jejich institucích a nyní i on-line formou. Takto ročně obsloužíme několik tisíc osob. Provádíme i velmi žádané personální certifikace a certifikace organizací, vydáváme významné odborné publikace a zpracováváme vybrané technické normy ČSN,“ uzavírá Ing. Petr Koten.

 

 O České společnosti pro jakost, z.s.

Spolek sdružuje široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu. Poskytuje svým členům i dalším subjektům komplexní služby v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality. Zabývá se rovněž vzdělávací, certifikační a publikační činností. Umožňuje svým členům přístup k horkým novinkám v oboru. Je významným partnerem firem v automobilovém průmyslu nebo informačních technologiích. Organizuje a vyhlašuje prestižní ocenění kvality Ambasador kvality, Manažer kvality roku, uděluje Cenu Anežky Žaludové, Cenu Františka Egermayera či Cenu za návrat do života nebo titul CSR Guru. Spravuje značku CZECH MADE, která patří do soustavy značek programu Česká kvalita. Posláním ČSJ je šířit, prosazovat do praxe i povědomí veřejnosti myšlenky kvality jako jednoho z nástrojů úspěšného a udržitelného růstu ekonomiky.

Redakce Gastro&Hotel