Červená karta normalizaci ubytovacích zařízení

autor: | Kvě 31, 2011 | Novinky z Gastronomie

Práce na normalizaci ubytovacích služeb na mezinárodní úrovni byly zastaveny. Reprezentanti národních normalizačních autorit zastupující zájmy hotelnictví a gastronomie odmítli na jednání technického výboru Mezinárodní organizace pro Normalizaci ISO/TC 228 snahy o plošné zavedení mezinárodních standardů ubytovacích služeb. Stanovisko Asociace hotelů a restaurací ČR hájila česká delegace vedená Ing. P. Houškou.

;

Zasedání technického výboru mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 228 „Tourism and related services“ mělo na programu; kromě projednání stavu normalizačních prací ve stávajících projektech zaměřených na cestovní ruch i projednání nových normalizačních projektů pro tento obor.

;

Co se týče problematiky normalizace služeb spojených s;ubytováním, pro zásadní odpor profesních sdružení bylo již dříve přijato rozhodnutí o vyloučení ubytovacích a stravovacích služeb, služeb cestovních kanceláří a agentur z rozsahu normalizace. Okamžitě po vypršení lhůty pro toto omezení koncem roku 2010 se opět objevily snahy některých normalizačních autorit, zejména španělského AENOR mající primárně komerční pozadí, prosadit normalizační projekty na oblast ubytovacích služeb. Návrhy se týkaly především oblasti kvalitativních kritérií pro ubytování, managementu rizik ubytovacích zařízení a nastavení klasifikačních parametrů.

;

Standard, který by měl být zaveden v;celosvětovém měřítku, chápeme jako zcela nadbytečný. Navíc nelze vytvořit normu, která by byla v;hotelnictví aplikovatelná na všechny hotely v rozdílných kulturních a geografických oblastech světa, má-li být skutečně prakticky využitelná a zajistit zvýšení komfortu hostů a zlepšení poskytovaných služeb“, sdělil prezident asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR*) Václav Stárek.

;

Nekonečný boj Asociace hotelů a restaurací ČR, která dlouhodobě podporuje stanovisko HOTREC a pravidelně prostřednictvím svého zástupce vyjadřuje svá stanoviska k;normalizačním projektům ISO, se tedy vyplatil. Tyto projekty by měly zásadně vycházet z;potřeb podnikatelské sféry. Například v;oblasti klasifikace již evropští hoteliéři sami ukázali cestu řešení shora uvedené problematiky v;rámci projektu společné evropské klasifikace Hotelstars Union.

;

*AHR ČR zastupuje sektor hotelnictví a gastronomie v;České republice a je od roku 1993 členem konfederace HOTREC. Reprezentuje ubytovací a gastronomická zařízení zaměstnávající více než 45;000 zaměstnanců v;ČR, s;kapacitou 72;000 míst u stolů a 45;000 pokojů.