1. ANTIVIRUS – PRODLOUŽENÍ– MPSV prodloužilo program ANTIVIRUS do 31. října 2020 – režim A,B – více prozatím v TZ https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/24_08_Prodlouzeni_Antiviru.pdf/c994b2a5-ad85-b31c-b0e5-086656789697. Zároveň se připravuje zákon o podobě „kurzarbeit“, který AHR prostřednictvím Hospodářské komory připomínkuje. Cílem je, aby nově vytvořená zákonná podoba podpory udržení pracovních míst navazovala na ukončení programu Antivirus. Parametry „kurzarbeit“  se během jednání neustále mění, proto vám zašleme až finální návrh, který půjde do sněmovny.

2. Covid UBYTOVÁNÍ – probíhá proces notifikace Evropské komise. Program prozatím zachovává parametry, které jsme s vámi komunikovali. Jen upozorňujeme na znění následující podmínky, abyste si případně ke dni podání žádosti tuto podmínku splnili:  „Žadatel není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty[1] (tuto podmínku musí žadatele splnit v době podání žádosti, což prokáže prohlášením, a v okamžiku vydání rozhodnutí, což bude kontrolováno v rámci následné veřejnosprávní kontroly);“ [1] V případě neplátců DPH je tato podmínka nerelevantní.

Provozovatelům, kteří mají naši Oficiální klasifikaci ubytovacích zařízení HSU, postačí k prokázání kategorie a třídy platný certifikát.

3. MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ – znění mimořádného opatření o ochranných rouškách, rozestupech, akcích atd., jak bylo schváleno ve středu 19. 8. 2020, bylo následným dnem modifikováno. Aktuální znění nařízení s účinností od 1. 9. 2020 prozatím není k dispozici. Až ho obdržíme, pošleme.

4. PRAHA – odběrové místo ‒ Hlavní město Praha uvedlo do provozu odběrové místo primárně určené pro bezpříznakové osoby, tj. cestující do zahraničí s povinností testu či turisté vracející se ze zahraničí v rámci preventivního testování. Letáky v čj i angl. v příloze

5. REVENUE MANAGEMENT– pro velké a střední hotely ‒ 9.‒10. září proběhne na AHR dvoudenní kurz na téma Revenue Management s  Romanem Slezáčkem, Senior Director of Revenue Management z hotelu Four Seasons v Praze. Roman zároveň zastává regionální funkci kouče pro celý region EMEA. Byl oceněn cenou Revenue Management Hotel of the Year 2017, po dobu jeho kariéry ve Four Seasons dostal možnost vzdáleně řídit tři hotely v Londýně, zkušenosti v oblasti Revenue Managementu sbíral v hotelech po celé EU. Věříme, že téma revenue a práce s cenou je nyní klíčové. Registrace a info na www.akademieahr.cz

hmp_072020_covid_a5_letak_ceši_cz

hmp_072020_covid_a5_letak_cizinci_en (1)

Redakce Gastro&Hotel