Vážení členové AHR, zasíláme vám aktuální informace o vývoji situace. Jednání s vládou – na základě včerejšího usnesení vlády jsme zahájili dnes v ranních hodinách jednání s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a ostatními členy vlády a budeme prosazovat vytvoření programu kompenzací pro ubytovací a stravovací služby.

Prosazujeme:

 • 100% kompenzaci mezd pro období uzavření provozů v rámci programů ANTIVIRUS, cílené na postižené obory.
 • Prodloužení programů ANTIVIRUS ve všech kategoriích minimálně do ledna 2021.
 • Prodloužení moratoria na úvěry do ledna 2021.
 • Vytvoření programu kompenzací pro všechna gastronomická zařízení – stravování – parametry se právě snažíme definovat.
 • Obnovení programu COVID – nájemné – bez nutnosti dohody s pronajímatelem a v plné výši pro období uzavření provozů.
 • Obnovení programu COVID – ubytování za měsíce září – říjen, případně dále.

Usnesení vlády ČR z jednání dne 12. října. Na usnesení navazují ještě 2 mimořádná opatření MZd.

 • Pro Vás je nejdůležitější  USNESENÍ VLÁDY ČR č. 1021 (příloha 1-hromadné akce) a Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest (pozor – toto MO je s účinností od 13. října 2020).
 • Ostatní usnesení obsahují povinnosti, které jsou uloženy jiným subjektům.  

Shrnutí opatření platí od ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. s výjimkou zavření škol, které platí do 1. listopadu 2020. 

Omezení shromažďování

 • Lidé se mohou shromažďovat v maximálním počtu 6 osob. Výjimku mají orgány státní správy a samosprávy.
 • Omezení se týká skupin venku i vevnitř, například i sportovců.

Pití alkoholu

 • Zakazuje se pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

Restaurace

 • Od půlnoci na 14.10. úplně zavřou restaurace, kluby i bary. Nevztahuje se na provozovny rychlého občerstvení. Bude možné prodávat jídlo s sebou ve výdejních okýnkách.
 • Hotelové restaurace mohou mít otevřeno do 20:00 hodin, ale pouze pro hotelové hosty.

Roušky (platí od 13.10.!)

 • Mimo stávající povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech se zavádí i povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy. Tedy na nástupištích, přístřešcích MHD nebo v čekárnách.

Školy

 • Zavírají se všechny školy s výjimkou škol mateřských. Budou vyčleněna zařízení pro děti pracovníků záchranného systému, především lékařů a zdravotních sester.
 • Vysoké školy mohou pořádat zkoušky, kde není více než 10 lidí.
 • Zakazuje se pobyt studentů, kteří mají jiné bydliště v ČR, na kolejích.
 • Na středních školách bude zakázána praktická výuka.
 • Základní umělecké školy musí zrušit i dosud povolenou výuku jeden na jednoho.

 

Upozornění na nejdůležitější změny v usnesení k hromadným akcím a provozu provozoven:

Vláda

 1. zakazuje
 2. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorách, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry;
 • s tím, že:
 • a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,
 • b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob
 • c) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne; pro účel oslavy podle tohoto písmene se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.,
 1. omezuje
 2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 3. a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,
 4. b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 5. c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
 6. d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
 7. e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 8. f) zákaz produkce živé hudby a tance,
 9. g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

 

 1. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:
 2. a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 3. b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
 4. c) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 5. d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
 6. e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 7. f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,

 

 1. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

 

Všechna usnesení najdete na tomto odkazu:

https://www.ahrcr.cz/novinky/usneseni-vlady-z-jednani-12-rijna-2020/

 

Tisková zpráva AHR ČR byla vydána dnes a naleznete ji na tomto odkazu:

https://www.ahrcr.cz/novinky/tiskova-zprava-ahr-cr-jedna-s-vladou-o-kompenzacich/

 

 

S pozdravem

 

ING. VÁCLAV STÁREK | PREZIDENT

ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČR

Redakce Gastro&Hotel