AHR ČR zahájí „první kolo“ recertifikace klasifikovaných ubytovacích zařízení

autor: | Srp 6, 2012 | Novinky z Gastronomie

Prvním přibližně 250 certifikovaným ubytovacím zařízením bude postupně do konce roku 2012 končit platnost klasifikace Hotelstars Union. Systém registrace a certifikace byl upraven tak, aby umožnil co nejjednodušší průběh recertifikace a prodlouženi platnosti klasifikace na další tříleté období.

AHR ČR oslovi individuálně všechna ubytovací zařízeni, kterých se obnovení certifikace týká, a nabídne jim jednoduchou formu prodloužení certifikátu s terminem návštěvy kontrolora. Recertifikace je připravena tak, aby byla minimalizována administrativa spojena s žádostí a zaměří se hlavně na případné změny oproti původnímu stavu. Klasifikace bude následně obnovena na roky 2013-2015. Platná klasifikace je podmínkou pro zařazeni ubytovacího zařízeni do všech propagačních aktivit připravovaných pro klasifikaci Hotelstars Union jak na národní úrovni, tak v rámci společného marketingu všech členských zemi HSU. V polovině měsíce června byla také spuštěna nova aktualizovaná verze stránek www.hotelstars.cz. ;Největší změna se týká položky „Žádost o certifikát“, jejíž elektronická podoba byla výrazně zpřehledněna a zjednodušena. Její vyplněni by tedy zájemcům o certifikaci nemělo činit žádné problémy. Další výrazné změny se tykaji prostředí administrace, které ulehči práci správcům a kontrolorům. Stránky Hotelstars budou také postupně rozšiřovány o řadu zajímavých informaci, už nyní jsou například propojeny s dalšími turistickými portály. Je také připraven novy vzhled znaků Hotelstars, které budou ve všech zemích, které jsou členy Hotelstars Union, jednotné. Tyto znaky budou poprvé vydány ubytovacím zařízením, kterým bude udělena certifikace na roky 2013-2015.;