Koncem roku 2012 bude postupně končit platnost klasifikace Hotelstars Union prvním přibližně 250 certifikovaným ubytovacím zařízením. Systém registrace a certifikace byl upraven tak, aby umožnil co nejjednodušší průběh recertifikace zařízení a prodloužení platnosti klasifikace na další tříleté období.

AHR ČR osloví individuálně všechna ubytovací zařízení, kterých se recertifikace týká a nabídne jim jednoduchou formu prodloužení certifikátu s;termínem návštěvy kontrolora. Recertifikace je připravena tak, aby byla minimalizována administrativa spojená s;žádostí, a zaměří se hlavně na případné změny oproti původnímu stavu. Klasifikace bude následně obnovena na roky 2013-2015.

Platná klasifikace je podmínkou pro zařazení ubytovacího zařízení do všech propagačních aktivit připravovaných pro klasifikaci Hotelstars Union jak na národní úrovni, tak v;rámci společného marketingu všech členských zemí HSU.

V;polovině měsíce června byla také spuštěna nová, aktualizovaná verze stránek www.hotelstars.cz. Největší změna se týká položky „Žádost o certifikát“, jejíž elektronická podoba je nyní více intuitivní a byla výrazně zpřehledněna a zjednodušena. Její vyplnění by tedy zájemcům o certifikaci nemělo činit žádné problémy. Další výrazné změny se týkají administračního prostředí pro zadávání a správu kontrol, ulehčí tak práci správcům a kontrolorům. Stránky Hotelstars budou také postupně rozšiřovány o řadu zajímavých informací, už nyní jsou například propojeny s;dalšími turistickými portály. Zároveň se chystá nový vzhled znaků Hotelstars, které budou ve všech zemích, které jsou členy Hotelstars Union, jednotné. Tyto znaky budou poprvé vydány ubytovacím zařízením, kterým bude udělena certifikace na roky 2013-2015.;

Redakce Gastro&Hotel