Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá včerejší rozhodnutí většiny senátorů o zamítnutí zákona o místních poplatcích, který by znamenal navýšení rekreačního a lázeňského poplatku o 100%. V době pokračující krize by toto opatření mělo negativní vliv na cestovní ruch a lázeňství, již tak zmítané krizí.

AHR ČR sledovala legislativní vývoj ve věci navrhované novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Poslancům předkládala své argumenty a návrhy, které nakonec nebyly vyslyšeny, a zákon byl postoupen v původním znění Senátu ČR. Prezident AHR ČR, Václav Stárek navštívil Hospodářský výbor senátu, kde předložil argumenty a stanovisko provozovatelů ubytovacích zařízení. Hospodářský výbor doporučil zákon zamítnout. Senát pak na včerejším zasedání návrh zákona zamítl, takže v situaci, kdy je rozpuštěna PSP ČR to znamená, že zákon v této podobě nebude přijat.

Argumenty AHR ČR:

Poplatky jsou v současné době rozděleny na poplatek z kapacity, kde je plátcem i poplatníkem ubytovací zařízení a platí se za každého ubytovaného hosta. Dále na tzv. rekreační a lázeňský poplatek, který se platí pouze za turistu nebo lázeňského hosta. Právě tento poplatek, respektive jeho maximální stanovená hranice, se měl zvýšit z 15,- na 30,- Kč za osobu a noc. Plátcem tohoto poplatku je ubytovací zařízení, zatímco poplatníkem je sám zákazník.

Zvýšení poplatku by bylo pouze penalizací poctivých podnikatelů, kteří tyto poplatky platí. Na rozdíl od poplatku z kapacity je totiž velmi těžko prokazatelné, kdo přijíždí jako turista a kdo je například na služební cestě. Navíc navýšení poplatků v době, kdy naše lázeňství zoufale potřebuje pro své přežití samoplátce, by znamenalo další úbytek hostů. Posledním argumentem je fakt, že není jasné jak obce a města s takto vybranými prostředky naloží. Podle názoru provozovatelů ubytovacích zařízení by prostředky, které turisté přináší, měly být zpět alespoň částečně investovány do zlepšení infrastruktury a podpory rozvoje cestovního ruchu,“ vyjmenoval argumenty podnikatelů Václav Stárek.

AHR ČR navrhuje, aby bylo znovu obnoveno jednání v této záležitosti s Ministerstvem financí a zástupci obcí a měst. Asociace je pro systémové řešení, spravedlivé pro všechny strany. Zavedení jednoho poplatku, který by se odevzdával za každého ubytovaného hosta bez rozdílu účelu pobytu, by umožnilo, aby byl tento poplatek nižší a v závěru by se vybralo více. Navíc by byl výběr snadno kontrolovatelný a transparentní. V současné době by zvýšení poplatku, tak jak bylo navrženo, bylo pouze dalším trestem poctivých podnikatelů. Ti nepoctiví jej stejně neodvedou a není cesta jak výběr řádně kontrolovat.

Redakce Gastro&Hotel