Poslanecká sněmovna projednala a schválila 13. září vládní novelu zákona o EET a DPH, která byla vrácena Senátem ČR s návrhem na její zrušení. Tento krok znamená převedení DPH v restauracích u pokrmů, nealkoholických nápojů a točeného piva na nejnižší sazbu, tedy 10 %.


Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky, Václav Stárek k tomu uvedl: „Jsme rádi, že jsme opět o krok blíže k pomoci pohostinství jasnou formou snížení daňové zátěže. Tento zákon povede k podpoře podnikání v našem oboru, kde za poslední dobu došlo k uzavření mnoha provozoven, zvláště na venkově, převážně z ekonomických důvodů. Zároveň vnímáme, že mnohé venkovské hospůdky těžko konkurují klubům, zřizovanými různými zájmovými spolky. Naše asociace rovněž podporovala dokončení procesu zavedení EET, protože stávající zákon ukládal tuto povinnost například restauracím, ale už ne stánkům s občerstvením, čímž docházelo k nerovným podmínkám na trhu stravovacích služeb. V minulosti bylo pohostinství stavěno do pozice oboru, který se nejvíce podílí na šedé ekonomice, což odmítáme, protože tomu tak zdaleka nebylo a není.“
Podle AHR ČR elektronická evidence tržeb, za více než rok fungování, nezaznamenala žádné technické problémy, tak jak uváděli někteří odpůrci přirovnávání tohoto systému například k registru vozidel. AHR ČR dlouhodobě zastává názor, že není možné, aby zákon o EET platil pouze pro jednu oblast podnikání. Snížení DPH pro obory s velkým podílem lidské práce, což jsou většinou malé a mikro podniky je konkrétní podporou drobných podnikatelů a to nejen v pohostinství, ale i dalších v službách. Tento krok se nepromítne do snižování cen, ale zachrání mnohé živnostníky v oboru, kteří již nyní uvažovali o ukončení svého podnikání.
Text: AHR ČR

Redakce Gastro&Hotel