Konference je určena destinačním managementům, úředníkům odborů cestovního ruchu, oborovým asociacím, marketingovým odborníkům a studentům příslušných oborů. „Zaměření letošního ročníku jsme rozšířili i na poskytovatele služeb v;cestovním ruchu,“ upozornila projektová manažerka AdCampu Jaroslava Němcová.

;

Hlavním řečníkem konference ;bude světově uznávaný odborník, ředitel poradenské agentury pro cestovní ruch v;New Yorku Daniel Levine, který ;pomůže identifikovat nové trendy v oblasti cestovního ruchu a vysvětlí jejich vliv na společnost. Povede také workshop v;anglickém jazyce zaměřený na vytváření a propagaci POI v cestovním ruchu. „Představím několik příběhů firem z;různých odvětví, které uspěly díky tomu, že svým zákazníkům daly pádný důvod, aby koupili právě jejich výrobek či službu. V;druhé části prezentace ukážu, jak tuto strategii aplikovat v;oblasti cestovního ruchu,“; přiblížil Levine. Podle jeho slov jsou dnešní turisté více orientováni na cenu, ale přitom kladou větší důraz na kvalitu poskytovaných služeb. „Znamená to tedy, že ačkoliv pečlivě rozmýšlí, za co své peníze utratí, u věcí, které jsou pro ně opravdu důležité na cenu nehledí,“ zdůraznil Levine. Považuje to za důsledek finanční krize, která přiměla zejména Američany a Evropany přehodnotit své životní hodnoty a postoje.

;

Tématu Místo jako značka se bude věnovat specialista na řízení značek Tomáš Hrivnák. Podle něj tradiční marketingové postupy pracují s;předpokladem, že místo a klasická značka např. zubní pasty se neliší. Na konferenci; proto Hrivnák upozorní na skutečnost, že na místo je třeba nahlížet v;mnohem komplexnějších souvislostech.; Mezi lektory je i; filmový producent Tomáš Vican, jehož; filmy „Bobule“ a „2Bobule“ jsou důkazem,; že ;účinným nástrojem propagace turisticky atraktivních míst je i product placement ve filmu.

;

K;cestovnímu ruchu, turistice a dovolené neodmyslitelně patří gastronomie. Proto jí bude na konferenci věnován celý jeden přednáškový blok. Gastroturistika, zážitková gastronomie, food blog, food kritik nejsou jakési zcela nové fenomény a z ciziny importované trendy, které za čas opět vyšumí. S postupující globalizací roste i zájem o autentické a; bezprostřední zážitky a prožitky, jež uspokojují naše základní existenční potřeby,” zdůraznila ředitelka pro public relations hotelu Mandarin Oriental Prague a bývalá ředitelka zastoupení agentury CzechTourism v New Yorku Kateřina Hicks Pavlitová a dodala, že jídlo; a pití se proto dostává do popředí pozornosti. Protože je cestovní ruch oblastí, v níž; je jejich význam nemalý, pokusí se Kateřina Hicks ve svém konferenčním příspěvku ukázat různé cesty, jak lze toto téma v turistice pojmout.

;

Celkem na; AdCampu vystoupí či povede workshopy 17 odborníků z;nejrůznějších oblastí. Nebude chybět ani ředitel Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk, známý také jako porotce z;televizního pořadu Na nože. Eva Jiřičná promluví o architektuře a o jejím vlivu na cestovní ruch.

;

Na programu jsou i praktické ukázky: úspěšné marketingové projekty Zlínského kraje představí vedoucí Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová; kampaně a případové studie zdařilé propagace „značkových“ míst představí i další lektoři ze Slovenska, Polska a Maďarska.

;

Více informací o lektorech, přednáškách, programu konference i studentské soutěži jsou dostupné na www.adcamp.cz.;

Redakce Gastro&Hotel