Zveme Vás na 8. Výroční konferenci AHR ČR, která se uskuteční ve dnech 21.- 22. 11. v Hotelu BW Premier International Brno.

Kompletní informace ke konferenci včetně programu, profilu přednášejících, společenských akcí, možnosti rezervace ubytování i online přihláška jsou k dispozici na: http://konference2013.ahrcr.cz

Na jaké prezentace se můžete těšit?

Aleš MICHL, Raiffeisen Bank

Prezentace: „Mega trendy pro příštích 5 let, které změní ekonomiku a tedy i vás…“

Postřehy z USA, Číny a Japonska, vztahující se k hotelnictví a cestovnímu ruchu, postřehy z návštěv českých firem, kursy měn, úrokové sazby, „nakopávací „ mechanismy k růstu, energetika, možnosti řešení státního dluhu, reakce zákazníka…

*****

Armin ZERUNYAN, GM Hilton Hotels Turkey, člen Executive Committee & Board of Directors IH&RA

Prezentace: „Strategie světové organizace IH&RA“

Ve svém vystoupení podá účastníkům konference informace o IH & RA, která buduje svoji zcela novou tvář, jíž by iniciovala obnovený zájem národních asociací o členství ve světové asociaci.

****

Eliška HAŠKOVÁ COOLIDGE, lektorka společenské výchovy a etikety

Prezentace: „Etiketa ve službách cestovního ruchu“

Eliška Hašková Coolidge ve svém vystoupení zohlední zkušenosti z etikety v nejvyšších společenských patrech. V dnešní uspěchané době se často opomíjí elementární pravidla společenského chování. Kde jinde by se s ním měla veřejnost běžně setkávat, než v oblasti cestovního ruchu – tedy i hotelnictví a gastronomie. Mnoho hostů hotelových či gastronomických zařízení při nejmenším otráví nevhodné chování zejména obsluhujícího personálu a bohužel výjimkou někdy nebývá ani managementu. Vraťme oboru kultivované chování personálu a kulturnost prostředí. Ovlivníme tak chování hostů v našem podniku.

****

Sanjiv SURI, prezident &CEO společnosti Zátiší Group Praha

Prezentace: „Nová tvář pohostinství“

Nejen hotelový průmysl, ale i obor gastronomie prochází svým vývojem. Do jaké míry se daří v pohostinství reflektovat trendy, jimiž se bude tato oblast vyvíjet se ve svém vystoupení zamýšlí Sanjiv Suri.

Zeptali jsme se…

Co Vás zaujalo na loňské konferenci AHR ČR a plánujete se zúčastnit i letos?

JUDr. Josef Holík, AHOL, Ostrava

„Program loňské konference AHR – stejně jako i minulých – je pro nás vítanou inspirací, rozšířením odborného rozhledu í možností navázání prospěšných kontaktů.

Takto se například naši studenti dostali k výkonu praxe na MFF v K.Varech, které si velice vážíme.“ „Zúčastníme se určitě i letos. Těšíme se na přednášky o nových trendech v gastronomii, CR a hotelnictví, stejně jako na práci v sekcích .“

PhDr. Peter BENKOVIČ, Maxman Consultants, s.r.o.

Na minuloročnej konferencii ma zaujali tieto dve veci:

  • Zaujímavý mix prednášok a inšpiratívny sprievodný program

  • Dynamika a svižné tempo celej akcie. Termín tohtoročnej už mám rezervovaný v kalendári.

Ing. Karel Doubek, General Manager, Hotel ADRIA PRAHA

Jako pravidelný účastník výročních konferencí AHR ČR mě pozitivně překvapil a zaujal pokračující trend mezi námi samými: přestali jsme se mezi sebou přehnaně vytahovat, jsme více ochotni navzájem sdílet nejen dobré, ale i špatné zkušenosti. Usuzuji, že nás k tomu přiměla neustále zmiňovaná krize. Přeji si, abychom na krizi už mohli zapomenout, ale v té vzájemné míře otevřenosti abychom dále pokračovali. I proto se letos konference opět zúčastním.

Redakce Gastro&Hotel