Franchiza roku

Držitelem titulu Franchisor roku se v letošním 4. ročníku stal koncept OXALIS, ocenění Subway – Skokan roku získala franchisová síť Partners market.

Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu, kterou uděluje Správní rada ČAF, obdržel McDonald´s a Cenu veřejnosti si v internetovém hlasování vydobyl koncept Subway.
Vítězem čtvrtého ročníku v kategorii Franchisa roku se tak stal po absolvování osobní obhajoby před porotci soutěže český franchisový koncept OXALIS. OXALIS – To nejlepší z čaje a kávy si získal body porotců především za rozvoj společnosti od roku 1993 a její franchisové sítě, kdy se z malého rodinného podniku stala firma, která se vypracovala za více než čtvrtstoletí v renomovaného dovozce, zpracovatele a distributora sypaných čajů i výběrové kávy, za podporu franchisantů a rozšiřováním nabídky svých produktů dle potřeb svých zákazníků a v neposlední řadě i za podporu charitativních sdružení jako jsou například SOS vesničky.
Na 2. místě se umístil TAB Board (The Alternative Board®), česká master franchisa z USA, představující platformu, která vytváří pro menší a střední firmy potřebné manažerské zázemí, díky němuž je možné vyřešit nejen zásadní strategie a výzvy pro jejich rozvoj, ale i usnadnit rozhodování v každodenním řízení. Členům „boardů“ to přináší nejen snazší a jednodušší rozhodování při vedení a rozvoji jejich společnosti, ale díky nezávislé zpětné vazbě od ostatních podnikatelů i úsporu v investicích nebo nákladech firmy.
3. místo patří českému franchisovému konceptu Originální Pivní Lázně-Originál Beer Spa, představující originální relaxační prostory s patentovanou lázeňskou procedurou Original Beer Spa, která je založena na použití výhradně přírodních surovin, materiálů a staročeských léčitelských postupů. Díky své výjimečnosti, kvalitě a know-how se staly lídrem v tomto oboru.
Nezávislá porota složená z odborníků v oblasti práva, financí, podnikání a franchisingu hodnotila zejména příběh daného konceptu, podporu a služby poskytované franchisantům a rozvoj jejich zaměstnanců.
Kategorie Subway – Skokan roku oceňuje franchisový koncept, který v daném roce (2018) otevřel největší počet poboček. V této kategorii zvítězila česká franchisa Partners market, jejíž hlavní aktivitou je poskytování finančního poradenství pod heslem „Partners je Finanční poradenství JINAK“. Druhé místo získala síť dietetických center NATURHOUSE a na třetím místě se umístil BODY EXPRESS, síť fitness studií využívajících moderní technologii EMS pro naprosto komplexní a úžasně rychlé natrénování celého těla. Cena je udělována pod patronací společnosti Subway.
Správní rada České asociace franchisingu na základě předložených projektů vyhodnotila a udělila Cenu za podporu a rozvoj franchisingu. Ta náleží franšízovému konceptu nebo jinému subjektu, který se významně zasloužil o přínos v oblasti franchisingu pro odbornou i laickou veřejnost. Držitelem této ceny pro letošní ročník se stal McDonald´s, který patří mezi „nejstarší “ franchisové koncepty v České republice a podporuje nejen svou síť franchisantů, ale také projekty, které seznamují laickou veřejnost s touto formou podnikání.
I letos byla vyhlášena kategorie soutěže Franchisa roku Cena veřejnosti, která je určena pro všechny fyzické i právnické osoby-franchisory a master-franchisanty. Prostřednictvím on-line hlasování zvítězil, ze 40 nominovaných franchisových konceptů, gastronomický franchisový koncept Subway.
„Jsme velice rádi, že i letos se nám do soutěže přihlásily kvalitní franchisové koncepty, které jsou na českém trhu opravdu vidět a jsou veřejností oblíbené. Gratulujeme všem vítězům a děkujeme všem odvážným účastníkům soutěže. Velice děkujeme partnerům soutěže a také porotě, která nám ze svého volného času část věnovala. Věříme, že zájem o soutěž a franchising samotný bude stoupat a těšíme se na další úspěšné koncepty,“ shrnuje Jiří Krajča, projektový manažer České asociace franchisingu.

Kategorie Franchisor roku 2018:
1. místo: OXALIS
2. místo: TAB Board
3. místo: Original Beer Spa
Kategorie Subway – Skokan roku 2018:
1. místo: Partners market
2. místo: NATURHOUSE
3. místo: BODY EXPRESS
Kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu 2018:
McDonald´s
(V této kategorii je vyhlašován pouze jeden vítěz.)
Kategorie Cena veřejnosti 2019:
Subway
(V této kategorii je vyhlašován pouze jeden vítěz.)
Pro více informací prosím navštivte www.franchisaroku.cz.
O soutěži Franchisa roku
Hlavním cílem soutěže Franchisa roku je popularizace franchisového způsobu podnikání. Soutěž chce cíleně udělit ocenění těm konceptům, které představují kvalitu na trhu, mají dobré výsledky a dodržují pravidla Evropského kodexu etiky franchisingu. Organizátorem soutěže je nezisková profesní organizace Česká asociace franchisingu (ČAF), která na národní úrovni sdružuje poskytovatele franchisingu a jeho odborníky.