100PROGASTRO: nové termíny manažerských kurzů

autor: | Říj 16, 2017 | Rubriky | 0 komentářů

Nově zveřejněné termíny solečnosti 100PROGASTRO pro objednání jednotlivých manažerských gastro kurzů.Vyberte si takové kurzy, jejichž téma Vás nejvíce zajímá.

A) Činnosti úspěšného manažera

Konání 24. října 2017 od 10:00 do 14:30 hodin, Praha

První blok je zaměřen na základní dovednosti každého manažera, které musí zvládat, aby mohl vést tým lidí. Vše podstatné je obsaženo v manažerském kolečku. Práce vedoucího je v podstatě stále se opakující sled 5 činností. V rámci 1 bloku se podíváme na to, jak manažeři zvládají všechny tyto činnosti a pomůžeme jim vylepšit případné nedostatky. Blok doplníme základy práce s vlastním časem manažera a uzavřeme ho vypracováním seznamu denních aktivit manažera v provozech.

B)Manažerské dovednosti – nejdůležitější role gastroa manažera

Konání 7. listopadu 2017 od 10:00 do 14:30 hodin, Praha

Tento blok si klade za cíl vylepšit komunikaci manažera tak, aby pro své podřízené byl nejen srozumitelný a čitelný, ale aby je navíc dokázal motivovat. Dále ukážeme a naučíme, že klíčovou vlastností úspěšného manažera je vysoká emoční inteligence, díky níž dokáže dlouhodobě pracovat v náročné vedoucí funkci.

C) Manažer jako leader – rozvoj podřízených

Konání 21. listopadu 2017 od 10:00 do 14:30 hodin, Praha

Koučink jako nejmodernější metoda práce s lidmi přináší dle výzkumů až 700% návratnosti investice. Cílem tohoto bloku je mimo jiné naučit manažery přemýšlet a vést lidi koučovacím způsobem. Dále se budeme věnovat novým trendům a nástrojům pro udržení kvality servisu

D) Situační management – manažerský workshop stylů vedení lidí v gastronomii

Konání 28. listopadu 2017 od 10:00 do 14:30 hodin, Praha

Workshop naučí manažery lépe se orientovat v manažerských situacích a vhodně volit styl, který uplatní při jejich řešení. Součástí workshopu je diagnostika individuálního manažerského stylu realizovaná certifikovanou metodou Judgement Leadership Indicator (JLI).

E) Follow up – pro gastro manažery

Konání 5. prosince 2017 od 10:00 do 14:30 hodin, Praha

Po absolvování předchozích manažerských modulů je vhodné po určité době a po odzkoušení získaných znalostí a dovedností ověřit jejich používání v praxi a dále pracovat na jejich zdokonalení. Věnovat se budeme i strategické myšlení – profitabilní oblasti gastro podnikání, optimalizace nákladů, cesty ke zvýšení ziskovosti